Конституційно-правова відповідальність

Конституційно-правова відповідальність являєсобою один з кваліфікаційних, системоутворюючих ознак конституційного права. У сучасних умовах ця ознака набуває особливого значення і вагу. Обумовлено це характером економічних, політичних та інших процесів в державі.

Конституційні права і обов'язки закріплені встаттях Основного Закону. Необхідно відзначити, що з розвитком сфер суспільного життя виникає необхідність у формуванні нових механізмів, що сприяють забезпеченню реалізації влади народу. В якості одного з них виступає конституційно-правова відповідальність. Вона являє собою невід'ємний компонент соціальної обов'язки відповідати за свої діяння.

Закріплені в Основному Законі конституційнігарантії відображають обов'язок держави забезпечувати захист свобод громадян країни. Дана форма вираження влади має багато спільного з іншими видами юридичної обов'язки.

Конституційно-правова відповідальність маєполітичним характером. Це вважається досить закономірним, з огляду на те, що посадові особи, які представляють державну владу, пов'язані не тільки з владою, але і з самою державою в цілому, його народом, політикою, нацією. Досить яскраво це положення виражено в сфері конституційного регулювання, в якій відповідальність набуває більшого значення. Це пов'язано з тим, що в зазначеній галузі здійснюється реалізація інтересів суб'єктів відповідних відносин. Саме тому конституційно-правова відповідальність держорганів або чиновників має істотну відмінність від простої юридичної відповідальності.

Слід зазначити, що розглянута сфераволодіє і деякими іншими рисами. Зокрема конституційна відповідальність має такими ознаками, як санкції і можливість в разі потреби використовувати примус (як спонукальний фактора). Зазначені риси ріднять цю сферу з іншими юридичними галузями, які передбачають обов'язок відповідати за свої вчинки відповідно до встановленого законодавством.

Однак не в кожному правовому джерелі міститься вказівка ​​на можливість застосовувати при необхідності санкції.

В якості ще однієї особливості слід зазначитивідсутність детальної конкретизації. У деяких нормативних актах вказана тільки можливість конституційної відповідальності. Наприклад, при порушенні законодавства про вибори передбачається використання кримінальних, адміністративних норм. Відповідно до цих норм, а також нормами конституційного права, буде встановлюватися відповідальність за виявлені порушення.

Ряд особливостей обумовлюються природою і механізмом реалізації відповідних норм.

Конституційна відповідальність втілюєтьсядвояко: в рамках певного конституційного правовідносини і за допомогою норм інших правових сфер. У деяких випадках потреба використовувати інші норми відсутня. В інших же ситуаціях конституційна відповідальність переплітається, об'єднується з іншими формами юридичної відповідальності. Наприклад, депутат за вчинення кримінального злочину буде покараний відповідно до державних і кримінальними нормами.

Конституційна відповідальність представлена ​​ввигляді ретроспективної (за минуле) і позитивної відповідальності. У другому випадку говорять про належне виконання своїх обов'язків, підзвітності, юридичної компетенції. Таким чином, виявляється відповідальне ставлення органу або посадової особи до своїх повноважень. Позитивна відповідальність є пріоритетною в сфері конституційних відносин.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Юридична відповідальність і її види по
Президент РФ. Конституційно-правовий статус
Що таке адміністративна відповідальність
Види юридичної відповідальності
З якого віку настає кримінальна
Правова доктрина: визначення та сутність
Парламентська республіка. Основні
Правова культура. Її типи, структура,
Транспортне експедирування: етапи, правова
Популярні пости
up