Договори возмездного надання послуг: поняття, види та зразок

Законодавством Росії передбачено безлічтипів цивільно-правових угод. Серед них - договір про оплатне надання послуг. Він може полягати як між громадянами, так і між організаціями.

визначення

Цивільний кодекс РФ визначає договоривозмездного надання послуг як угоди, за якими одна сторона (виконавець) зобов'язується щось зробити для іншого (замовника), яка гарантує подальшу оплату результату. У середовищі юристів є думка, що подібні контракти у всіх випадках будуть оплатним, двосторонніми, а також консесуальними - для визнання угоди укладеної досить усною домовленістю.

Договори возмездного надання послуг

Як вважають деякі експерти, договірвозмездного надання послуг - зразок взаємної довіри громадян. Згідно з главою 39 Кодексу, такі контракти можуть полягати для надання послуг, пов'язаних з медициною, аудиторською діяльністю, консультаціями, технологіями зв'язку та передачі інформації, туризмом і навчанням. Досить поширений такий тип контракту як, договір надання юридичних послуг - адвокатських консультацій, правової підтримки. Можуть бути, звичайно, не заборонені законом інші сфери взаємодії замовника і виконавця.

Обов'язки виконавця

Оплатне надання послуг в рамках договорумає на увазі значний обсяг обов'язків, покладених на виконавця. Ось основні. По-перше, виконавцю пропонується забезпечити замовника повним спектром інформації про себе (наприклад, адреса офісу, дані про ліцензії, якщо потрібно). По-друге, виконавець зобов'язаний надати послугу не пізніше прописаного в договорі терміну. Винятком можуть бути випадки, коли прострочення з'являється через форс-мажору.

Оплатне надання послуг

До обставин непереборної сили, яквідзначають деякі юристи, не відноситься факт недоступності у вільному продажу тих чи інших інструментів і матеріалів, які виконавець передбачає задіяти в ході роботи над замовленням. По-третє, виконавець, згідно зі статтею 780 ЦК Росії, зобов'язується надати свої послуги в рамках договору особисто (правда, якщо замовник дасть добро, то частина роботи все ж може бути передоручена третім особам).

права замовника

Замовник, в силу того, що договір має на увазіоплатне надання послуг, наділений суттєвими правами. У їх числі можна відзначити наступні. По-перше, замовник при виникненні прострочення може зажадати від виконавця виплати щоденної неустойки в розмірі 3% від вартості надання послуг (цим правом замовника наділяє Закон про захист прав споживачів). По-друге, навіть в тому випадку якщо виконавець робить свою роботу за договором сумлінно і укладається в термін, замовник проте має повне право відмовитися від подальшої співпраці. Договори возмездного надання послуг є обов'язковими з точки зору виконання від початку і до кінця тільки для виконавця. Правда, використовуючи таке право, замовник повинен оплатити вже наданий обсяг послуг. Потрібно також мати на увазі, що повідомляти виконавця про бажання відмовитися від подальшої співпраці замовник зобов'язаний письмово.

Особливості складання договору

Договори возмездного надання послуг включаютькілька типових пунктів. У них повинні бути прописані відомості про терміни виконання роботи виконавцем, а також порядку, в якому замовник оплачує послуги. Деякі юристи рекомендують фіксувати і місце, де виконавець буде робити свою роботу. У документі повинен бути присутнім пункт, що відображає предмет договору та, якщо необхідно, перелік конкретних дій, здійснювати які зобов'язується виконавець (або інформація про те, чим саме відповідно до контракту він буде займатися, якого роду дії виробляти). Важливо не допустити занадто розмитих або загальних формулювань в тексті контракту. Якщо буде незрозуміло, що саме пропонується робити виконавцю, то предмет контракту буде вважатися неузгодженим.

Особливості договорів, пов'язаних з медичними послугами

У середовищі юристів є думка, що договірвозмездного надання медичних послуг має відмінну специфіку від інших цивільно-правових угод подібного типу. Справа в тому, що тут мова йде про одночасне дії відразу декількох законодавств. Правова природа договорів про медичні послуги, так само, як і інших схожих контрактів, говорить про те, що вони повинні регулюватися нормами Цивільного кодексу, зокрема, 39 главою.

Договір надання медичних послуг

Лікарська діяльність може відбуватися в двохсферах - там, де застосовується обов'язкове медичне страхування, і там, де використовуються правила і норми, характерні для добровільного страхування. Надання медичних послуг в рамках цивільно-правових угод відбувається, як правило, на основі договору з надання лікувально-профілактичної допомоги. Права і обов'язки сторін по даного типу контракту регулюються вже не тільки ЦК Росії, але і Законом про медичне страхування. Як відзначають деякі юристи, надання послуг, пов'язаних з лікарською діяльністю, потрапляє під закони, пов'язані із захистом прав споживачів.

Відмінності від договору підряду

Поняття договору надання послугвідрізняється від такого для контракту, що передбачає виконання робіт по підряду. Тому, як зазначають юристи, важливо знати про розмежування цих двох типів угод. Перше, в чому вони несхожі, - це предмет. Під ним в договорі підряду розуміється результат у вигляді чогось матеріального, а в контракті про надання послуг - результат деякої діяльності виконавця.

Договір надання юридичних послуг

ГК Росії прямо говорить про те, що предметомдоговору підряду повинен бути дійсний результат (створення нової речі або внесення помітних змін в колишню). Вельми значущий фактор особистого надання послуги. Згідно зі статтею 780 ЦК, виконавець за договором возмездного виконання роботи зобов'язаний надати послуги сам, а відповідно до статті 706 Кодексу підрядник має повне право звернутися за допомогою в роботі над замовленням до третіх осіб. Що ми бачимо? Крім того, що конкретні види договору надання послуг бувають абсолютно різними, даний тип контракту значно відрізняється від угоди зі схожою правовою природою.

Коли договір визнається виконаним?

У законодавстві Росії договори возмездногонадання послуг регулюються відразу декількома видами норм. Факт виконання умов договору, згідно з думкою ряду юристів, фіксується в момент підписання акту прийому-передачі або наявності інших доказів. Приклади останніх - усні свідчення третіх осіб, які могли брати участь у виконанні роботи або бачити те, як вона робиться, показання з різних вимірювальних приладів і використання інших технічних засобів.

Поняття договору надання послуг

Доказами можуть служити роздруківкителефонних розмов, інформація з електронних поштових скриньок, яка свідчить про обмін домовленостями, які мають відношення до контракту. До того ж доказом виконання, на думку ряду юристів, може служити відсутність критичних зауважень до результатів роботи з боку замовника. Деякі фахівці рекомендують все ж складати акти прийому-передачі, щоб уникнути можливих непорозумінь в ході співробітництва між замовником і виконавцем.

специфіка оплати

Після узгодження акту приймання замовник зобов'язаний вбудь-якому випадку оплатити роботу виконавця. У деяких випадках в договорах прописується оплата при певних умовах (наприклад, при такому-то рішенні суду), однак такі пункти найчастіше визнаються тими ж судами недійсними, і замовник зобов'язується оплатити послуги виконавця.

Договір надання послуг зразок

До речі, якщо робота зроблена добре, і у людини,який замовив її, немає до неї претензій, то факт звернення виконавця до третіх осіб не має істотного значення і не може бути підставою для відмови в оплаті. Разом з тим, відзначають юристи, якщо результат роботи є і він прийнятний для замовника, але є докази того, що працював не виконавець (і не треті особи на його прохання), то це вже може бути підставою для відмови в оплаті.

Відмова від послуг виконавця

Згідно зі статтею 782 ЦК Росії, замовник може безпояснення причин і в односторонньому порядку повідомити виконавцеві про свою відмову від послуг. У договорі не може бути ніяких обмежень на це право. Єдиний випадок, коли замовник не може відмовитися від укладеної угоди, - коли робота вже зроблена, і це може бути чимось підтверджено (або підписаний акт приймання).

Види договору надання послуг

Також є випадки, коли одностороння відмова відвикористання послуг неможливий в силу специфіки предмета контракту (наприклад, якщо мова йде про надання комунальних сервісів). Якщо замовник використовує своє право відмовитися від послуг виконавця, то він повинен, по-перше, повідомити про це іншу сторону угоди, а по-друге, припинити користування послугами фактично. Виконавець, в свою чергу, має право зажадати компенсацію за вже зроблену роботу (правда, потрібно буде довести, що дії були спрямовані на виконання конкретного замовлення).

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Угода про розірвання договору
Договір на надання послуг і його відмінності від
Телематичні послуги зв'язку - що це таке?
Поняття підприємницької діяльності
Заява на повернення ПДФО за лікування:
Поняття і завдання аудиту, сутність аудиту
види аудиту
Види Договорів, Найбільш Часто Застосовуються
Претензія за договором надання послуг
Популярні пости
up