Юридична відповідальність і її види за законодавством РФ

У Російській Федерації, як і в будь-якому іншомуправовій державі, існує відповідальність за недотримання правил поведінки, встановлених законодавством. Як правило, за цей вчинок настає певна відповідальність, а саме - юридична.

юридична відповідальність і її види
Юридична відповідальність і її види маютьособливе значення, яке супроводжується фактом самого правопорушення, в результаті якого у особи, яка вчинила діяння, і держави, виникають особливі відносини. Однак варто врахувати, що дані відносини можуть виникнути і між суб'єктами, виключаючи держава, які можуть бути притаманні як звичайним особам, так і юридичним. У зв'язку з цим важливо звернути увагу на те, що юридична відповідальність і її види займають центральне положененіе в загальній теорії права.

Юридична відповідальність, згіднозаконодавству РФ, може поділятися на 4 види, а саме: правова відповідальність кримінальна, дисциплінарна відповідальність, цивільно-правова та адміністративно-правова відповідальність.

Кримінально-правова відповідальність - це найбільш сувора міра впливу держави, що застосовується до особи, яка вчинила злочин.

кримінальна відповідальність юридичних осіб
Головним критерієм даної відповідальностівиступає саме вчинення особою злочину, визначення якого чітко дається в загальній частині Кримінального кодексу РФ. Слід врахувати, що кримінальна відповідальність юридичних осіб на даний момент відсутня, але є пропозиція юристів про те, щоб юридична особа виступало в якості суб'єкта скоєння злочину. Для цього є обґрунтовані пропозиції серед правознавців, однак, поки дана точка зору не знайшла законодавчого закріплення.

Дисциплінарна відповідальність - це порушеннявнутрішнього розпорядку організації, встановлених нею правил, а також порушення чинного статуту. За недотримання цих правил настає такий захід впливу, як звільнення, позбавлення посади, догана, пониження в посаді, позбавлення спеціального права і ін. Така відповідальність виникає при трудових відносинах, де регулятором виступатиме трудове законодавство РФ.

Цивільно-правова відповідальність - цевідповідальність, де домінантою виступають санкції майнового характеру, що притаманне предмету вивчення громадянського права. В результаті таких відносин, як згадувалося вище, виступають всі суб'єкти за винятком держави. Тобто дана відповідальність виникає в результаті порушення прав будь-якої особи, в тому числі і юридичного, але виключається зв'язок з владними структурами.

Адміністративно-правова відповідальність - цепорушення охоронюваного законом порядку, де головною складовою виступатиме саме орган виконавчої влади. Слід знати, що позбавлення волі не обмежується тільки вчиненням злочину, даний вид запобіжного заходу може використовуватися і в адміністративному порядку, тобто при здійсненні такого порушення, як адміністративне.

ознаки юридичної відповідальності
Дотримуючись трактуванням законодавця, діяння, якіможуть бути включені в перелік протиправних дій, що охороняються законом, повинні відповідати такому поняттю, як ознаки юридичної відповідальності, в результаті чого особа понесе відповідне покарання.

У зв'язку з цим слід виділити ознаки юридичної відповідальності, які докорінно відрізняються від іншого виду відповідальності, а саме:

- Чи передбачена нормами закону.

- Настає при задоволенні всіх ознак складу злочину.

- Спирається на державний примус.

- Виражається в несприятливих для правопорушника наслідки.

- Чи покладається і реалізується в в тій формі, яка реалізується в кримінальному та процесуальному законодавстві.

- Покарання походить від владних органів.

- Реалізується строго уповноваженими посадовими особами.

Згідно з чинним законодавством,юридична відповідальність і її види відіграють особливу роль при кваліфікації, а також дають точне визначення при розгляді існуючих ознак діяння, в результаті яких відбуваються відповідні відносини і застосовуються санкції.

Можна зробити висновок, що юридична відповідальність і її види мають особливе значення в покаранні, а також грають роль інституту, що регулює відносини в цій сфері.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Що таке адміністративна відповідальність
Види юридичної відповідальності
Ст. 236 ТК РФ. Матеріальна відповідальність
Відповідальність за екологічні
Основні принципи юридичної відповідальності
З якого віку настає кримінальна
Субсидіарну відповідальність директора по
Договір між фізичними особами: види і
Фізична особа - хто це?
Популярні пости
up