Джерела російського права

Джерела конституційного права РосійськоїФедерації (з юридичного боку) показують ту форму вираження приписів, в якій вони доносяться до суспільства. Поняття вказує, куди слід подивитися, щоб знайти потрібне правило поведінки, як застосовувати його, в яких ситуаціях керуватися ним та інше. Таким чином, джерела російського конституційного права являють собою "офіційне сховище носіїв існуючих норм". Вони являють собою зовнішню, офіційну форму вираження норм, прийом документальної формальної фіксації владою об'єктивного права і гарантій його забезпечення.

Найпоширеніші джерела російського права - нормативні акти. У цих документів є свої відмінні риси. Так, нормативні акти - це:

1. Акти, які виходять від державної влади і нею сформульовані.

2. Документи, які приймаються посадовими особами (органами публічної влади) в рамках їх компетенції.

3. Акти, які змінюються і затверджуються відповідно до спеціальної правотворчої процедурою прийняття, опублікування і набрання чинності.

4. Документи, які мають письмову форму (писане право) і підлягають офіційному опублікуванню у відповідних виданнях.

5. Акти, які знаходяться в ієрархічній підпорядкованості між собою.

Безсумнівним пріоритетом у всій структурі нормативних документів має Конституція країни. Вона наділена статусом "Основного Закону".

З огляду на існуюче різноманіття, джерела російського права можуть бути розділені на певні категорії. При цьому класифікація норм може здійснюватися по-різному.

Так, джерела російського права поділяються накілька груп відповідно до суб'єктом правотворчої діяльності та юридичною силою. До цих категорій відносять: декларації, закони, конституції, нормативні акти виконавчих органів і глави країни, акти органів за конституційним контролю, положення, прийняті органами місцевого управління, парламентські регламенти.

Відповідно до територією дії джерела російського права розділені на:

1. Акти, які діють по всій країні.

2. Положення, сила яких поширюється тільки на територію певного суб'єкта (краю, міста федерального рівня, області).

3. Акти, що діють в межах конкретного муніципального формування (району, міста, іншого населеного пункту).

В якості головного джерела права в Росіївиступає Конституція. Основний Закон наділений найвищою юридичною силою. При цьому слід зазначити, що Конституція для конституційного права є не тільки джерелом, але і безпосереднім кодифікованим законом галузі. Іншими словами, для цієї сфери Основний Закон має, крім іншого, тим самим значенням, що й партія Громадянський кодекс для сфери цивільних відносин, Кримінальний кодекс - для області кримінально-процесуальних відносин і так далі.

Конституція вважається джерелом конституційногоправа в повному обсязі. Іншими словами, абсолютно всі статті та приписи цілком формулюють норми даної галузі. У зв'язку з цим Конституція характеризується фахівцями як "безумовний джерело чинного конституційного права", на відміну від підзаконних актів, федеральних законів та інших документів, які виступають в якості джерел тільки за умови наявності в них змісту конституційно-правового характеру.

Таким чином, Основний Закон обумовлюєсамовизначення відповідної юридичної галузі як автономної у всій системі. Разом з цим галузі конституційного права надається провідне значення у всій системі, а Конституція очолює всю систему правових джерел.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Джерела кримінального права
джерела права
Джерела земельного права
Поняття конституційного права
Інформаційне право: поняття та принципи
Джерела конституційного права
Банківська право
Джерела сімейного права в Росії
Джерела римського права.
Популярні пости
up