Державний бюджет

Державний бюджет є невід'ємною умовою роботи будь-якої держави, що потребує фінансових ресурсів годі для виконання своїх функцій.

Вперше сформувати єдиний кошторис видатків і доходів спробували в Англії в кінці 17 століття.

На момент свого формування державногобюджет висловлювався в кошторисі можливих доходів і витрат країни. Дане визначення відповідало вимогам того часу. Його виникнення було обумовлено необхідністю створення об'єднаної сукупності розрізнених розрахунків, пов'язаних з доходами і витратами по найважливішим заходам загальнодержавного характеру.

У процесі розвитку суспільства використовуєтьсявизначення стало застарівати. Таким чином, поняття державний бюджет починає набувати характер головного фінансового плану, визначаючи при цьому рух основної маси фінансових запасів країни.

Розширення державних функцій сприяєзбільшення кількості джерел витрат, доходів. Державний бюджет, структура якого ускладнюється, при цьому пов'язаний з іншими державними планами.

У Російській Федерації фінансовий план країни складається на рік. Після закінчення цього терміну уряд звітує за його виконання.

Державний бюджет є важливою ланкою впроцесі перерозподілу національного доходу, граючи в суспільному відтворенні особливу роль. Так, через головний фінансовий план здійснюється перерозподіл близько 50% від національного доходу, що в багатьох країнах складає близько 3/4 всіх грошових коштів. У свою чергу, державі це дає можливість не тільки задовольняти потреби загальнодержавного значення, а й надавати активний вплив на всю соціальну життя, виконуючи, таким чином, програми по соціальному та економічному розвитку в державі.

Положення, яке відводиться державномубюджету, надає йому законну силу. Тому головний фінансовий план затверджується вищими органами влади законодавчої (парламентами). Виконання плану є обов'язковим для всіх учасників фінансового процесу.

Бюджет країни має велике економічнезначення. В першу чергу, воно виражається в тому, що фінансовий план за допомогою системи доходів, напрямки та обсягу фінансових коштів впливає на соціально-економічні процеси. Серед них слід відзначити зокрема, зайнятість, ділову активність, ринок споживчої продукції і обладнання та інші.

Основними складовими головного фінансовогоплану є видаткова і дохідна частини. У дохідній частині відображаються джерела фінансів, у видатковій - цілі, на які спрямовані акумульовані кошти.

До джерел доходу відносять податки, емісію(Додатковий випуск) кредитних і паперових грошей, державні позики (векселі, цінні папери та інші), а також позики, надані міжнародними організаціями.

У розвинених країнах структуру видаткової частини визначають наступним чином:

- не менше 50% бюджету направляється на задоволення соціальних потреб;

- близько 20% направлено на підтримку обороноздатності держави.

Кошти, що залишилися розподіляються на розвиток інфраструктури (зв'язок, дороги, озеленення та інше), обслуговування державних боргів (боргу), надання підприємствам дотацій.

Державний бюджет, функції якого включаютьрозподіл (перерозподіл) і контроль, дозволяє не тільки сконцентрувати фінанси в руках держави, а й проконтролювати своєчасність і повноту їх надходжень в країну. Таким чином, головний фінансовий план є відображенням процесів, що відбуваються всередині економічної структури.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Державний борг - це сума
Поняття податкового правопорушення, види
Державний бюджет - це що таке
консолідований бюджет
Бюджет України на 2015 рік
Що таке бюджет?
Державний бюджет і його структура
Державний борг і бюджетний дефіцит
функції бюджету
Популярні пости
up