фольклорні жанри

З англійської термін «фольклор» перекладається як«Народна мудрість», «народне знання». Вперше його вжив англійський історик Вільям Томсон. В Європі та Америці під терміном стали розуміти всі види народної творчості, включаючи і словесне, і музичне, а також вишивку, різьбу по дереву і кості. У вітчизняній науці до фольклору відносять саме словесне мистецтво народу. Відомі фольклорні жанри дуже різноманітні. Це і великі твори, такі як епос, казки, билини, так і малі форми: частівки, загадки, прислів'я та приказки та ін. Про це і піде мова в статті.

Малі жанри фольклору

Основними ознаками, що характеризуютьфольклорні твори, вважають усну форму їх поширення, колективність створення і особливу художню форму. Тому до фольклору відносять безавторское твори. За цими ознаками до них належать фольклорні жанри частівки, загадки, прислів'їв і приказок. Розглянемо деякі з них. Частівкою називають коротку російську пісню, яка найчастіше має вигляд чотиривірші з гумористичним змістом. Народ, який писав ці жартівливі пісні, використовував все багатство і виразність російської мови. На гуляннях в селах частівки виконувалися під гармонь. Виник цей жанр народної творчості в 19 столітті і отримав свій розвиток в столітті 20.

Прислів'я та приказки - це фольклорні жанри,головною характерною рисою яких є короткий, стислий вигляд, смислова легкість і простота викладу. Деяка частина приказок і прислів'їв своє походження ведуть з творів російського фольклору - пісень, казок, загадок. У прислів'ях і приказках відбивалася життя народу, спостереження за природними та суспільними явищами. Класики російської літератури, вирощені на народному фольклорі, збагатили його власними фразами з літературних творів. Такі крилаті вирази можна зустріти у Фонвізіна, Пушкіна, Грибоєдова, Крилова.

Традиції, які склалися в російській народномутворчості, переходили від покоління до покоління, на протязі багатьох століть. Так склалися фольклорні жанри, у витоках яких мова іносказань. Наприклад, загадки. У найдавніших з них відбивається побут людей, які займалися полюванням і розведенням худоби. У більш пізніх зустрічаються прикмети з побуту хліборобів. Існувало повір'я, що в мові не можна вживати назви предметів, пов'язаних з важливими турботами про своє благополуччя. Якщо будь-якої обряд (наприклад, весілля), міг зазнати, за віруваннями людей, впливу злих сил, то в побуті використовували іносказання, загадки, щоб не вимовляти заборонених слів. Для створення нового слова або заміни забороненого використовували співзвуччя, причому сенс при цьому у фразі губився, але це було не важливо. Крім загадок, в яких відбивався побут або явища природи, зустрічалися і загадки-жарти. Наприклад, питання про те, який камінь в річці, на який дається відповідь - мокрий.

Твори усної народної творчості для дітей.

Фольклор цікавий не тільки як культурнапам'ять народу, а й можливість вивчити народну педагогіку. Відомо, що малі фольклорні жанри: колискові, забавлянки, примовки, скоромовки, в першу чергу, призначалися для дітей. Так, колискові пісні співалися, коли заколисували в колисці немовля. У них так підбиралися слова і звукоряд, що створювався образ спокою і тиші. Вживалися зменшувально-пестливі слова: «люленьки», «гуленьки», згадувався муркоче кіт. Згадуючи фольклор для дітей, не можна пройти повз скоромовок. Адже вони вчать дітей слухати, уважно ставитися до звуків і вимовляти важкі з них. Небивальщіни - короткі вірші з гумористичним змістом, змушують дітей сміятися і думати, зіставляючи рядки віршів і відомі їм сторони життя.

Сучасність диктує новий темп життя, новийуклад, і спілкування між батьками і дітьми також змінилося. Мало батьків зможе згадати хоч один приклад з народної творчості, щоб наспівати дитині. І, тим не менш, інтерес до фольклору в суспільстві зберігається.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
літературні жанри
Масова література: жанри книг
Які бувають жанри живопису
Види і жанри мистецтва
Флибуста: жанри бібліотеки
Фольклористика. жанри фольклору
Жанри літератури - крок до самопізнання
Жанри фотографії - де прихована душа майстра?
Жанри офіційно-ділового стилю і їх
Популярні пости
up