Що таке бюджет?

Будь-яка держава не може виконувати своюосновну функцію (регулювання економіки) без використання відповідних економічних методів. При цьому воно не може сама заробляти гроші і здійснювати підприємницьку діяльність для реалізації цієї функції. Саме тому необхідні грошові ресурси формує бюджет держави, дохідна частина якого поповнюється, в основному, за рахунок оподаткування.

Формування бюджету здійснюється один раз вдванадцять місяців, часто протягом цього року виникають непередбачені обставини, що роблять істотний вплив на його виконання і здійснення державою своєї стабілізаційної політики.

Для того щоб повніше розуміти значення даного поняття, необхідно з'ясувати для себе, що таке бюджет.

Це, по-перше, план витрат, доступних для утримання охорони здоров'я, освіти, оборони та інших видів діяльності, які перебувають при владі держави.

По-друге, план доходів, що формується за рахуноксистеми оподаткування, а також інших неподаткових платежів і зборів. При цьому дохідна частина повинна бути в бюджеті чітко обумовлена, тобто в яких обсягах мають надійти податкові платежі в розрізі основних податків.

По-третє, відповідно до запланованого бюджетом держава здійснює протягом року певні позики, а також зобов'язано виплачувати відсотки по вже сформованим боргах.

Обов'язковою процедурою в бюджетному процесіє надання звіту про виконання бюджету. Даний документ є дуже важливим, так як в ньому повинні бути зафіксовані всі статті витрат держави за минулий рік.

Іншими словами можна позначити те, що такебюджет - це свого роду баланс між доходами і витратами держави, сальдо якого може бути як позитивним (профіцит), так і негативним (дефіцит).

Бюджет держави має великий вплив наекономіку будь-якої держави, і при цьому він дуже чутливий до будь-яких змін (економічним або політичним) і в середині країни, так і в зовнішньому середовищі. Взаємозалежність бюджету і внутрішньої економіки держави можемо побачити на прикладі додаткових державних дотацій в інноваційні галузі, які в майбутньому сприяють підвищенню продуктивності та збільшення дохідної частини бюджету. Або, навпаки, підвищення ставок податків тягне за собою скорочення доходів населення, а, відповідно, - зниження рівня споживання. При додаткових вкладеннях в виробничі галузі держави (металургія, вугільна промисловість і т.п.) у людей підвищується рівень заробітної плати, зменшується безробіття і досягається позитивний економічний результат - збільшення податкових надходжень і скорочення дефіциту бюджету.

При розгляді поняття «що таке бюджет»не можна не згадати про важливу функцію держави, яка полягає в перерозподілі фінансових ресурсів. Саме державний бюджет є основним джерелом для підтримки незахищеної категорії населення (інвалідів, ветеранів, малозабезпечених громадян). Цим людям виплачуються додаткові посібники, видаються певні дотації, здійснюється і інша фінансова підтримка.

Що таке бюджет? Це відчувають на собі ті галузі економіки, які зафіксовані у відповідному законодавчому документі як пріоритетні, і саме у видатковій частині державного бюджету фіксуються суми інвестицій, які необхідні для їх підтримки та розвитку. Адже для успішного розвитку держави необхідно постійний розвиток наукомістких виробництв, що характеризуються енерго- та ресурсозберігаючими факторами.

</ P></ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Державний бюджет - це що таке
консолідований бюджет
Державний бюджет
Державний бюджет і його структура
Профіцитний бюджет - це ... Визначення,
Як планувати сімейний бюджет і
Сімейний бюджет: план, рекомендації, поради
Класифікація податків
Що таке план витрат і доходів?
Популярні пости
up