Ринок: визначення і ключові особливості

У літературі під ринком, як правило,мається на увазі місце реалізації і придбання продукції. Але злічити дане подання повноцінним - велика неточність. Ринок - визначення, що характеризує систему соціально-економічних відносин у сфері обміну та реалізації товарів, а також абсолютне визнання цієї продукції суспільством.

ринок: визначення

Багатогранність трактування поняття

Цікавою особливістю даного термінає його мінливість, обумовлена ​​розвитком суспільства, а також матеріального виробництва. Таким чином, початковий «ринок» був рівнозначний «базару», тобто місця, призначеному для ринкової торгівлі. Цей факт можна пояснити тим, що поява ринку прямо пов'язане з періодом розкладання первіснообщинного суспільства. Тоді взаємний обмін між громадами характеризувався все більшої і більшої регулярністю. Крім того, здійснення визначалося конкретним місцем і часом.

О. Куріо, відомий французький економіст, наділяє поняття ринку більш складним тлумаченням. Він стверджує, що ринок - визначення, яке відображає абсолютну свободу відносин між продавцями і покупцями. Ще однією цікавою трактуванням служить ототожнення ринку з обміном товарами, яке в повній мірі має відповідати законам товарно-грошового обігу.

ринок: визначення (економіка)

Що ж ще?

Нерідко в літературі можна зустріти такевизначення даного поняття, як сукупність продавців і покупців. Крім того, часто ринок характеризується як тип зв'язків господарської спрямованості між економічними суб'єктами. Іншими словами, це механізм активізації взаємодії виробничих процесів і споживання. Сучасна література доносить, що ринок - визначення, яке пояснюється як соціальна форма організації і подальшого функціонування економіки. Це сукупність взаємопов'язаних елементів, основними серед яких є відносини економічного характеру між продавцями, покупцями товару, а також посередниками (вони вирішують питання організації руху товарів і грошових коштів). Дані відносини відображають інтереси суб'єктів ринкових відносин в економічному плані, а також в повній мірі забезпечують обмінні процеси щодо продуктів праці.

ринок (визначення в економіці)

Ринок - поняття, що викликає економічний інтерес

Ринок - визначення в економіці, що характеризуєсистему економічних відносин між суб'єктами, яка охоплює всі стадії суспільного відтворювального процесу: виробництва, подальшого розподілу, обміну та, звичайно ж, споживання. Розглянутий термін являє собою складний механізм, який регулює економіку, основою якого є такі елементи, як різноманітні форми власності, відносини товарно-грошового характеру, а також фінансово-кредитна система. Іншими словами, ринок доцільно розглядати як конкретний тип системи господарювання (її ж називають економічної). Укладає трактуванням настільки багатогранного поняття є визначення ринку як сукупності угод щодо купівлі-продажу будь-яких товарів або послуг.

У процесі ознайомлення з трактуваннями поняттяз'ясувалося, що ринок - визначення, що має величезну кількість граней. Однак в якості універсального позначення слід розуміти ринок як механізм, який якісно зводить воєдино покупців, які організовують попит, і продавців, що створюють пропозицію благ матеріального характеру.

ринок: визначення і функції

Ринок: визначення та функції

Сутність даного поняття повноцінно проявляється за допомогою функціональних особливостей. Таким чином, прийнято виділяти такі функції ринку:

  • Саморегулювання виробництва товарів: за допомогою активізації ринкового механізму відбувається узгодження процесів виробництва і споживання автоматичним чином, а також в оптимальному порядку підтримується показник збалансованості попиту і пропозиції щодо обсягу і структури. Регулювання здійснюється за допомогою купівлі-продажу благ матеріального виробництва.
  • стимулювання: ринок надає спонукає дію на виробників, завдяки чому вони здатні створювати необхідні товари, мінімізувавши при цьому витрати на виробництво, щоб в майбутньому мати можливість практикувати максимізацію прибутку.
  • Надання інформації з приводу виробничих витрат, кількості товару, його асортименту, а також якості.

Додаткові функції

Важливими елементами функціональної сукупності стосовно оскільки він розглядався поняттю є наступні пункти:

  • Посередницька функція пояснює те, щовиробники, будучи економічно відокремленими в силу умов суспільного поділу праці, як правило, знаходять один одного на ринку, після чого роблять обмін підсумками своєї економічної діяльності.
  • Регулююча функція обумовлює встановленняринком оптимальних пропорцій між суб'єктами економіки як на мікро-, так і на макрорівні. Відбувається це за допомогою розширення або ж звуження попиту і пропозиції по відношенню до окремих ринках або ж до всієї економічної системи в цілому.

ринок: визначення, види

Ринок: визначення, види

У сучасній економіці прийнято класифікуватиринки за рядом ознак. Наприклад, за призначенням в економіці виділяють ринок товарів, грошових коштів, а також праці. Ринок - визначення (економіка), яке базується на різнобічності. Тому другою ознакою для класифікації служить процес організації обміну, відповідно до якого прийнято розрізняти оптовий і роздрібний ринки. Крім того, існує класифікація за формами власності, яка має на увазі наявність приватних, кооперативних, а також національних ринків. Поділ по галузям передбачає існування автомобільного, комп'ютерного, сільськогосподарського та інших видів ринкових структур. Важливою класифікацією ринків є поділ системи відповідно до видів конкуренції. Так, прийнято відокремлювати ринки досконалої та недосконалої конкуренції. Важливо зауважити, що останні підлягають класифікації на олігополії, монополії і ринки монополістичної конкуренції.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Типи ринків і їх особливості
Типи ринкових структур: опис
Фінансовий ринок - це інструментарій для
Що таке світовий ринок золота?
Олігополія - ​​це що за структура така?
Ключові фактори успіху
Що таке маркетинг: визначення прийомів
Бренд менеджер
Ключові слова "Яндекса" - допомога в
Популярні пости
up