Теорія попиту і пропозиції: сутність, характеристика, основні поняття

Теорія попиту і пропозиції становить основу тієїринкової моделі, яка панує в більшості розвинених країн. Відносна простота формулювань, наочність і хороша прогнозованість привели до того, що ця концепція набула величезної популярності у вчених і економістів усього світу.

Теорія попиту і пропозиції

Основи теорії попиту та пропозиції були закладеніще знаменитими апологетами ринкової економіки А. Смітом і Д. Рікардо. Згодом ця концепція доповнювалася і удосконалювалася, поки не набула сучасного вигляду.

Теорія попиту і пропозиції базується надекількох основних поняттях, ключовими серед яких є, природно, попит і пропозиція. Попит є значиму економічну величину, яка характеризує потребу споживачів в той чи інший товар або послугу.

Вчені виділяють кілька класифікацій попиту. Наприклад, буває попит індивідуальний, тобто потреба конкретного громадянина в певному товарі на даному ринку, і сукупний, тобто загальна величина попиту на ті чи інші товари та послуги в конкретній країні.

Основи теорії попиту та пропозиції

Крім того, попит буває первинний і вторинний. Перший являє собою потребу в чітко обраної категорії товарів в цілому. Вторинний же попит вказує на інтерес до товарів певної компанії або марки.

Теорія попиту і пропозиції визначає останнімяк кількість товару, що знаходиться на ринку в конкретний момент часу, яке готові продати виробники. При цьому варто відзначити, що пропозиція, як і попит, може бути індивідуальним і сукупним, причому останній вид має на увазі загальний обсяг пропонованого товару в конкретній країні.

Основні фактори попиту і пропозиції можнаумовно розділити на кілька груп. До першої слід віднести ті, які безпосередньо не залежать від діяльності покупців і виробників. Це, перш за все, загальна соціально-економічна обстановка в країні, політика держави в сфері виробництва і споживання, конкуренція, в тому числі з боку іноземних організацій.

Фактори попиту та пропозиції

До внутрішніх факторів можна віднести те, наскількипродукція даного виробника конкурентоспроможна, наскільки грамотна ведеться цінова і маркетингова політика, а також рівень і якість реклами, рівень доходів громадян, зміна таких показників, як мода, смак, пристрасті, звички.

Основними законами, на яких базується теоріяпопиту і пропозиції, є закони саме цих економічних категорій. Так, закон попиту проголошує, що кількість товару, при деяких незмінних умовах, зростає в тому випадку, якщо відбувається зниження ціни на даний товар. Тобто величина попиту обернено пропорційна ціні товару.

Закон пропозиції, навпаки, встановлює прямузалежність між величиною пропозиції та ціною: при деяких незмінних умовах збільшення ціни товару веде до збільшення кількості пропозицій на даному ринку.

Попит і пропозиція не відірвані один від одного, азнаходяться в постійній взаємодії. Результатом цього процесу є так звана рівноважна ціна, при якій попит на даний товар повністю відповідає пропозиції.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Сутність маркетингу та його роль в сучасних
Позитивна економічна теорія вивчає
Еластичність пропозиції: поведінка
Інфляція попиту, пропозиції та інфляційна
Хрест Маршалла: точка рівноваги, попит і
Сутність заробітної плати
Кон'юнктура ринку - це оцінка стану справ
Закон попиту і пропозиції, рівноважна ціна
Коефіцієнт еластичності попиту
Популярні пости
up