Економічний аналіз підприємства

З точки зору теорії пізнання, аналіз -складова частина вивчення явищ і процесів, його проводять, спираючись на поділ об'єкта на окремі частини, виділяючи основні властивості, якості, функції та зв'язку між ними, а також визначаючи закономірності, які об'єднують ці об'єкти.

Предмет економічного аналізу визначає головні принципи підприємства. Це певна мета, повнота, узгодженість, системність і єдині тимчасові рамки.

Проводячи економічний аналіз, слід почати звизначення оснащеності підприємства основними засобами та того, наскільки раціонально вони використовуються. Перш за все, потрібно визначити, наскільки підприємство ними забезпечено, виявити наявні резерви і планування заходів щодо поліпшення використання іммобілізованих коштів.

Також слід розрахувати узагальнюючі і приватніпоказники по кожному напрямку засобів, виявити причини їх зміни. Продовжити економічний аналіз слід характеристикою руху і технічного стану основних виробничих фондів і порівнянням цих показників.

Продуктивність праці - це ключовийпоказник діяльності організації. Якщо штатного персоналу не вистачає на реалізацію поставлених завдань, то спостерігається низьке значення вироблення. При аналізі продуктивності праці слід приділяти велику увагу провідним процесам.

Фінансово-економічний аналіз підприємствавключає в себе оцінку кадрового складу і потенціалу. Його слід проводити в двох різних напрямках з вибором підходів, методів забезпечення інформацією і бази для порівняння. Перше розглядає кадровий потенціал з позиції конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта. А друга передбачає аналіз кадрового складу для пошуку резервів, щоб підвищити ефективність діяльності організації.

економічний аналіз

Для цього слід проаналізувати такі показники:

- чи достатньо кваліфікований персонал в різних структурних підрозділах підприємства;

- можливість залучення першокласних співробітників.

Економічний аналіз передбачає розглядпідприємства з боку його конкурентоспроможності на ринку. В умовах розвитку ринкових відносин управління конкурентоспроможністю являє собою одну з нагальних проблем організації. Чим сильніша конкуренція на ринку, тим більше зусиль потрібно докласти підприємству.

фінансово економічний аналіз

Конкурентні переваги господарюючого суб'єкта- це концентрований прояв переваги над підприємствами-конкурентами в технічній, економічній, організаційній сферах діяльності. Їх можна виміряти економічними показниками: рентабельність, частка ринку, прибутковість, обсяг продажів і т.д.

Економічний аналіз фінансового станупідприємства. Перш за все, це оцінка реального стану організації. Також це обгрунтування значень доходів і витрат в прогнозному вираженні і виявлення резервів підприємства для того, щоб встановити реальні можливості для результативної та безперебійної діяльності організації.

предмет економічного аналізу

Структура викладеного матеріалу орієнтована на3 основних напрямки в економічному аналізі: забезпечення системного підходу до характеристики підприємства, оцінку конкурентних позицій та ефективне застосування аналітичної роботи в організації.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Методи економічного аналізу підприємства -
Аналіз і діагностика фінансово-господарської
Аналіз фінансової діяльності підприємства -
SWOT-аналіз підприємства
Прибуток від реалізації продукції та шляхи її
Аналіз фінансового стану підприємства -
Аналіз собівартості продукції
Аналіз діяльності підприємства
Аналіз фінансових результатів діяльності
Популярні пости
up