Поняття та ознаки права в світлі юридичної науки

Регулювання суспільних відносин завждибуло прерогативою державних органів, які формують систему права. Але різноманіття життя часом встановлює інші норми, виконання яких забезпечується не примусом, але звичкою. А, отже, важливо знати поняття і ознаки права, а також з будь норм воно складається, щоб відокремити його від інших норм. Для цього розглянемо підходи до його розуміння, а також найважливіші характеристики, що подаються вченими - юристами.

Поняття права і його ознаки

Використання поняття «права» здійснюється вдекількох значеннях. Перше і основне - це сукупність норм, які регулюють відносини в державі. Друге - це можливість суб'єкта діяти певним чином в строго регламентованої ситуації, тобто суб'єктивне право. Третє значення - це об'єднання певних інститутів, які регулюють велику сферу суспільних відносин.

Як видно, різноманіття використання поняття«Право» залежить від конкретного випадку. Але «право» в загальному юридичному сенсі включає в себе більш широкий спектр характеристик, або ознак, а саме такі:

  1. нормативність - означає, що правило стає правом лише в тому випадку, якщо воно регулює загальну область, а не конкретно взяту ситуацію одного індивіда;
  2. формальність - для закріплення певногоправила поведінки в якості права необхідна його письмова фіксація в тій формі, яка передбачена для загальнообов'язкових, встановлених державою правил;
  3. системність - право являє собою чітко структуровану систему, в якій наявні як генеральні норми, так і спеціалізовані, які є механізмами реалізації загальних норм;
  4. загальний характер - означає, що право є обов'язковим до використання для всіх громадян країни;
  5. обов'язковість - виникає з попереднього ознаки й означає, що для забезпечення слідування праву держава може застосовувати примус.

Підсумовуючи представлені ознаки, можна вивести, що

Право - це сукупність встановлених у формальному порядку загальнообов'язкових правил поведінки, що регулюють суспільні відносини і забезпечених застосуванням законного примусу.

Треба відзначити, що і поняття права, і йогоознаки можуть трансформуватися в залежності від країни. Однак представлені вище характеристики є загальновизнаними, незалежно від тлумачень, які подаються правовими школами.

Крім того, поняття і ознаки права можуть трансформуватися і в залежності від тих норм, якими воно наповнене. Розглянемо, що ж вони собою являють?

Поняття та ознаки норми права

На відміну від поняття «права» визначення «норми права» не терпить дуалістичного підходу. Як правило, правознавці дають наступну дефініцію:

Норма права - це соціальне правило поведінки,виконання якого стало загальнообов'язковим згідно його закріпленню державними органами та виконання якого забезпечується механізмами правового примусу.

Відповідно, як і поняття, і ознаки норми права не викликають двоякого тлумачення. До них слід віднести:

  1. регулювання певного ставлення - як правило, норма права регламентує модель поведінки тільки в одному виді відносин;
  2. формальність - для того, щоб норма права могла бути застосована необхідно зробити її письмове закріплення;
  3. общеобязательность - на відміну від іншихсоціальних норм (наприклад, корпоративних правил), норма права стає обов'язковою для виконання всіма учасниками правовідносин, яке вона покликана регламентувати;
  4. встановлення певної моделі поведінки - а саме, норма права завжди встановлює або право, або обов'язки, або злиття двох перших факторів;
  5. надання державно-владного характеру - в разі невиконання норми права держава може застосувати законне примус для реалізації дій, закладених в нормі.

Дані п'ять характеристик впливають не тільки на норму. Поняття та ознаки права в основному складаються саме з того, яким чином реалізується кожна перерахована риса.

Крім того, поняття і ознаки права, яківиділяють правознавці тієї чи іншої держави, значною мірою впливають і формування всієї держави в цілому. Орган законодавчої влади розробляє і приймає норми права, які в залежності від своєї суті направляють розвиток кожної сфери життя країни за певною стезі. А значить, чітке розуміння визначення права безпосередньо пов'язане з побудовою правильної державного режиму, в чому і полягає цінність його для сучасного світового устрою.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Поняття кримінального права: еволюція в часі
Джерела російського права
Види юридичної відповідальності
Що таке юрисдикція? визначення поняття
Основні принципи юридичної відповідальності
Обмежені речові права
Правова доктрина: визначення та сутність
Поняття підприємницької діяльності
Правовий режим цінних паперів
Популярні пости
up