Внутрішні функції держави

Сутність і функції держави є головними напрямками його діяльності у вирішенні завдань, перед ним стоять. Реалізуються вони властивими методами і в характерних формах.

Внутрішні функції держави є головними напрямками його діяльності за рішенням їм внутрішніх завдань. Таким чином характеризується внутрішньодержавна політика.

Основні внутрішні функції держави розділені на регулятивні і охоронні.

Перші спрямовані на формування громадськоївиробництва, гідних умов для освіти розвиненою повноцінно особистості і всього суспільства, а також на організацію економіки в країні. Регулятивні внутрішні функції держави включають в себе соціальну, економічну, функцію фінансового контролю, ідеологічну, культурно-просвітницьку.

В економічні завдання входить забезпеченнянормального розвитку і функціонування економічної галузі. Вирішення зазначених завдань зводяться до утворення і виконання бюджету, забезпечення рівних для роботи різних форм власності умов. Крім того, в економічні внутрішні функції держави входить також і визначення стратегії економічного розвитку в суспільстві, встановлення правових основ, стимулювання цінової політики, підприємницької діяльності.

Вирішення соціальних завдань єзаходи, в комплексі спрямовані на надання допомоги і послуг членам суспільства. При цьому здійснюються заходи щодо задоволення потреб населення соціального характеру, підтримується необхідний життєвий рівень, забезпечуються оптимальні умови праці, його оплата. Крім того, в соціальні функції входить надання гідних умов для життя категорій громадян, які з об'єктивних причин не можуть працювати повноцінно (пенсіонери, безробітні, інваліди).

Завдання з фінансового контролю єоблік і виявлення доходів населення, оподаткування. Податки населення призначаються для покриття витрат, необхідних для утримання держапарату, перерозподілу серед різних категорій населення доходів, забезпечення перспективного культурного, економічного та іншого розвитку країни. Ефективний розвиток ринкових відносин можливо тільки на базі стійкої системи оподаткування. Таким чином, виконання вищезазначених завдань є реалізацією відповідних повноважень держвлади. Разом з цим, ринкова економіка сьогодні викликає необхідність розглядати ці завдання в якості специфічних зобов'язальних відносин між платниками податків і владою.

Культурно-просвітницька функція покликаназабезпечувати освітній і культурний рівень громадян, характерний для цивілізованого суспільства. При цьому створюються умови для участі населення в культурному житті, користування досягненнями і установами культури.

Виконання ідеологічних завдань полягає в підтримці певної ідеології, підтримці культури, організації освіти.

Охоронні внутрішні функції держави являють собою захист свобод і прав громадян, дотримання правопорядку, законності та інших відносин, регульованих і встановлених правом. До них відносяться:

  1. Правоохоронна завдання, спрямоване на зміцнення правопорядку і законності в країні. Від виконання даної функції багато в чому залежить дотримання свобод і прав громадянина і людини.
  2. Екологічні завдання полягають у забезпеченні законного режиму природокористування. Ця функція в умовах сучасного життя набуває великого значення, особливо в розвинених країнах.
  3. Політичні завдання реалізуються у відповідних інститутах влади, за допомогою яких здійснюється забезпечення народовладдя і безпосередній вплив держвлади.
</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Основні функції права
Поняття та ознаки держави
Бюджетно-податкова політика
Функції держави: поняття, класифікації,
Визначення та види функцій в державі
сутність держави
Що таке бюджет?
державний Кредит
функції бюджету
Популярні пости
up