Змішана економічна система

Вважається, що найдавніша система економіки -це традиційна. Вона являє собою такий спосіб формування економічного життя, при якому в загальному володінні знаходяться капітал і земля, а виробничі питання вирішуються на підставі традицій, які переходять з покоління в покоління.

Централізовано-регульована система грунтуєтьсяна державному монополізмі. При такій економічній структурі держава організовує виробництво і розпоряджається господарськими ресурсами, відповідно до прийнятого заздалегідь планом. Економічне управління здійснюється з використанням командно-адміністративних методів (контролю, наказів, заохочень, покарань та іншого).

Ринкова економіка являє собою структуру,в якій рішення споживачів і виробників здатні визначати схему розподілу трудових, фінансових і матеріальних ресурсів. Таким чином, формується саморегулююча і швидко розвивається структура.

Країни зі змішаною економікою (Японія, США,Італія, Швеція, Великобританія та інші) відрізняються наявністю високоефективного виробництва в комплексі з високим ступенем задоволення потреб населення. У цих державах поєднуються переваги ринкової, командної і традиційної економіки. Так, наприклад, в Японії велике значення мають національні звичаї і традиції.

Таким чином, змішана система економіки є системою, заснованої на різних формах власності. Її розвиток регулюється цивілізованими рішеннями, традиціями і ринком.

Змішана економічна система відрізняється тим,що більшість економічних благ і ресурсів знаходиться у приватних власників, а менша - у держави. У різних країнах відсоток втручання в економіку держави становить від 10 до 50%. Іншими словами, держава контролює певний відсоток послуг і товарів або володіє певною часткою економічних благ, яку і розподіляє на свій розсуд.

Змішана економічна система відводитьзначну роль споживачам, виробникам і державі при вирішенні виробничих завдань. При такій взаємозалежної структурі створюються умови для досягнення високої ефективності у виробництві. Достаток економічних благ, свобода у виробництві та споживанні, високий рівень доходів і життя людей в державі зі змішаною економікою наочно підтверджують переваги системи.

В рамках цієї структури до висновків економістів прислухаються учасники господарської діяльності, в ній виконуються економічні принципи і закони. Таким чином, формується успіх структури.

Змішана економічна система включає в себенаціональні моделі формування господарства. До них, зокрема, відносяться японська, шведська, американська, німецька модель. Реалізація їх на практиці привела до утворення «економічного дива», яке проявилося в стрімкому розвитку економіки у відповідних державах.

До досить перспективним формам для освітигосподарства фахівці відносять «соціальну ринкову економіку» за моделлю Людвіга Ерхарда. Таке господарство являє собою вільну конкуренцію в комплексі із забезпеченням захисту суспільства від негативного впливу ринкової економіки. Завдяки відповідальності та активності всіх учасників моделі забезпечується згода і соціальний світ з існуючим порядком.

Змішана економічна система розвивається завизначенню держави, яке спрямовує і регулює процеси, що відбуваються в ній. Це здійснюється за допомогою законів, податків та інших методів непрямого, прямого і юридичного управління.

Разом з цим держава сприяє створенню умов для функціонування всієї змішаної системи в цілому.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Змішана виборча система
Види економічних систем: традиційна,
Командна економічна система
Позитивна економічна теорія вивчає
Економічна система - це невід'ємна
Економічна безпека - це важлива
Традиційна економічна система, її
Сучасна економічна географія: предмет
Економічна ефективність виробництва і
Популярні пости
up