Функції прибутку і її види

Функції прибутку характеризують економічнийефект від роботи підприємства, стимулюючий вплив на його розвиток, бюджетну формує сторону його діяльності. Для того щоб розібратися в цій економічній категорії, потрібно зрозуміти, що ж собою являє прибуток. Поняття прибутку відображає отриманий чистий дохід, який створюється в сфері матеріального виробництва у вигляді грошових накопичень. Його можна розглядати з абсолютно різних сторін. Прибуток виступає в якості економічної категорії, форми грошових накопичень, результату господарської діяльності, джерела фінансування розвитку, критерію відбору інвестиційних проектів та оптимізації поточних витрат.

Функції прибутку підприємства безпосередньо залежать відперерахованих вище її особливостей. Отримана підприємством прибуток відображає економічний ефект, отриманий в ході господарсько-фінансової діяльності. Ці функції прибутку характеризуються перевищенням отриманих доходів над витратами підприємства, спрямованими на здійснення його діяльності.

На превеликий жаль, за допомогою цього показникане завжди можна оцінити всі аспекти господарської діяльності. Саме тому аналіз фінансової та господарської діяльності здійснюється за допомогою цілої системи економічних показників. Економічна сутність прибутку полягає в тому, що вона відображає остаточний фінансовий результат.

Стимулюючі функції прибутку пов'язані з тим, щовона є не тільки остаточним результатом, але і головним елементом формування фінансових ресурсів. Будь-яке підприємство зацікавлене в її максимальному розмірі, оскільки залишається в його розпорядженні чистий прибуток повинна покривати потреби в фінансуванні виробничої діяльності, соціальному і технічному розвитку підприємства, створення фонду матеріального заохочення. Стимулююча функція проявляється і в тому, що з прибутку виплачують дивіденди власникам і акціонерам підприємства.

Бюджетно-формуючі функції прибутку не єменш важливими, оскільки це одне з джерел формування різних рівнів бюджетів. Бюджети отримують її у вигляді податків і використовують отримані кошти для фінансування потреб суспільства; державних виробничих, інвестиційних, соціальних та науково-технічних програм; забезпечення державних функцій. Прибуток в масштабі суспільства є фактором соціального та економічного розвитку всієї держави.

Розрізняють такі види прибутку:

1. Валова - різниця між доходом від реалізації продукції без ПДВ, акцизів, інших податків, зборів та собівартістю цієї продукції. Вона є загальним показником ефективності.

2. Від продажу - це валовий прибуток, скорочена на суми управлінських і комерційних витрат. Вона характеризує ефективність діяльності, пов'язаної з основним виробництвом.

3. Бухгалтерська (до оподаткування) - прибуток від продажів, збільшена на суму інших доходів.

4. Чистий - це прибуток до оподаткування, зменшена на величину податкових зобов'язань за звітний період.

5. Нерозподілений - величина чистого прибутку, зменшена на суму розподіленого прибутку. Відокремлення різних видів виробляють виходячи з різних інтересів осіб, які керують роботою організації та контролюючих її. Наприклад, власники підприємства основним показником вважають чистий прибуток, а держава головним фінансовим показником визначає прибуток до оподаткування.

Найважливішим господарським процесом єрозподіл і використання отриманого прибутку. Законодавчо цей процес регулюється в тій частині, яка призначена для відрахування в бюджет. Визначення шляхів витрачання прибутку, що знаходиться в розпорядженні підприємства, проводиться за внутрішнім положенням організації.

Чистий прибуток може направлятися на формуваннярезервного капіталу (фонду), виплату дивідендів, погашення попередніх збитків, інші виплати (фінансування інвестицій, вирішення соціальних проблем, матеріальне заохочення працівників).

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Норма прибутку в сучасному бізнесі
Види прибутку, її сутність і функції.
Види прибутку підприємства та напрямки її
Види і функції ринку
Аналіз використання прибутку і його показники
Види Рентабельності Підприємства
Прибуток від реалізації продукції та шляхи її
Виручка і прибуток.
Загальна і чиста рентабельність підприємства
Популярні пости
up