Балансовий прибуток - це зовсім не гарантований результат

Прибуток - це один з найважливіших підсумковихпоказників всіх видів діяльності підприємства у фінансовій та господарській сфері, який визначається як різниця доходів і витрат. Це досить загальне визначення.

Для найбільш повної оцінки результатів роботи, розраховуються кілька видів прибутку:

 • балансова;

 • валова (банківська);

 • чиста економічна;

 • маржинальна;

 • номінальна;

 • реальна;

 • нерозподілений;

 • капіталізована;

 • нормальна.

Наше завдання зрозуміти, що таке балансовий прибуток підприємства і як вона розраховується.

Для наочності представимо цей показник у вигляді формули: БП = ПР + ПР і + ППО, де

- БП - балансовий прибуток;

- ПР - прибуток або збиток, отримані від реалізації всієї виробленої продукції підприємства, наданих послуг;

- При - прибуток або збиток, отримані в результаті реалізації власного майна підприємства;

- ППО - прибуток або збиток, отримані в результаті проведення позареалізаційних операцій (штрафів, пені, відсотків, збитків внаслідок стихійного лиха та ін.).

Отже, балансовий прибуток - цепоказник, який розраховується як сукупність всіх прибутків і збитків організації або підприємства, як в результаті реалізації його товарів і послуг, так і від дій, не пов'язаних з реалізацією.

Вона є джерелом поповнення регіональних бюджетів всіх рівнів, тому що з цих прибутків оплачуються податки та інші обов'язкові платежі.

Балансовий прибуток - це основа для успішного економічного розвитку підприємства, тому що після перерахування всіх обов'язкових платежів і податків вона використовується для формування:

 • фонду накопичення (саме за рахунок цих коштів відбувається наукове, соціальне, технічний розвиток підприємства);

 • фонду споживання (джерело для надання матеріальної допомоги, виплат ветеранам праці, оплати путівок, змісту поліклінік, оплати проїзду в транспорті та ін.);

 • фонду дивідендів, який утворюється на основі рішення зборів акціонерів.

Ми бачимо, наскільки важливий показник прибутку. Тому значення правильного його обчислення важко переоцінити. З цією метою на практиці використовуються наступні показники прибутку підприємства:

 • Валова, яка розраховується з метою визначення розмірів оподаткування.

 • Прибуток від реалізації (різниця між сумою коштів, отриманих від реалізації продукції, і витрачених на її виробництво і реалізацію).

 • Прибуток, отриманий в результаті фінансової діяльності і позареалізаційних операцій підприємства.

 • Балансовий прибуток - це як база для розрахунку всіх інших показників.

 • Оподатковуваний.

 • Чистий - це залишок балансового прибутку після перерахування всіх податків і зборів. Нею керівництво підприємства вже може розпоряджатися самостійно.

Важко, звичайно, дуже коротко розповісти про такий важливий показник результатів діяльності підприємства. Але постараємося підвести деякі підсумки.

Прибуток - це не весь дохід підприємства в цілому,а та його «очищена» частина, з якої виключені всі витрати. Іншими словами, це залишковий показник, який виражається різницею сукупних доходів і сукупних витрат підприємства.

Балансовий прибуток - це зовсім не гарантованийрезультат, а результат професійного, вмілого управління підприємством або будь-яким іншим бізнесом. Через некваліфікованих, непродуманих дій, а також різних об'єктивних причин можна втратити значні кошти і не отримати очікуваний прибуток повністю або частково.

В ринкових умовах цей показник має велике значення. Для його збільшення будь-якої товаровиробник змушений підвищувати обсяги випуску продукції, зменшуючи при цьому витрати на її виробництво.

Чистий прибуток з метою економічного зростання підприємства і підвищення його конкурентоспроможності все більше використовується для інвестицій і інновацій.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Прибуток - це основний показник
Балансова вартість. Основні поняття
Види прибутку, її сутність і функції.
Балансовий прибуток, як кінцевий результат
Як розрахувати чистий прибуток?
Як розрахувати поточний податок на прибуток
Прибуток від реалізації продукції та шляхи її
Формування прибутку: все, що потрібно знати
Виручка і прибуток.
Популярні пости
up