Валюта балансу - це те, без чого сучасне підприємство не може функціонувати

Валюта балансу - це економічні зобов'язання,які має будь-яка організація на звітну дату. Перш за все, економічні зобов'язання виникають до осіб, у яких є економічний інтерес в справах організації.

Валюта балансу відповідає за відповідність активноїі пасивної частини економічних ресурсів, які на даний момент є на підприємстві, до загального обсягу реальних фінансових ресурсів, розміщених кредиторами і власниками. Капітал і пасивна частина балансу розмежовуються за характером зобов'язань перед третіми особами та власниками, терміновості виплат і порядку погашення.

На жаль, валюта балансу - це не реальне відображення коштів, що є в розпорядженні у організації. Причиною тому є вартість активів, що не збігається з реальною ринковою вартістю.

Для того щоб валюта балансу визначення малареальне, необхідно заповнити відповідні бухгалтерські форми. З них можна зробити висновок про реальність активів. Найбільш ясна картина видається після заповнення звіту про прибутки і збитки у формі № 2 звітності.

При проведенні аналізу бухгалтерської звітностіакцент робиться на сферу діяльності передбачуваного позичальника. Тому для узагальненого аналізу необхідно переглянути статті балансу, що мають безпосереднє відношення до його основної діяльності. Незайвим буде і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості по її структурою і якістю.

При проведенні моніторингу бухгалтерськоїзвітності необхідно оцінити її структуру. Безсумнівно, що валюта балансу це дозволяє зробити згідно з даними активів і пасивів. Наступним етапом для створення повної картини про потенційного позичальника стає розрахунок коефіцієнтів, які будуть характеризувати його основні показники по фінансовій стійкості, ділової активності, ліквідності, рентабельності та подальшої прибутковості. При необхідності проводиться аналіз і інших показників, характерних для сфери діяльності потенційного позичальника.

Будь-яке підприємство чи організація можуть підвищити свою валюту балансу. У різних галузях існують різні операції, які сприятимуть збільшенню цього показника.

Наприклад, валюта балансу банку може бутизбільшена за рахунок зростання депозитних коштів на рахунках банку і кількості виданих кредитів. Домогтися підвищення цього показника можна і шляхом збільшення статутного капіталу, який буде відповідати за пасив, а підвищення кількості виданих кредитів або вкладень в різні цінні папери будуть відповідати активу.

Кожен вид засобів і в активі, і в пасивіє однією зі статей балансу. Для розрахунку підсумку буде потрібно провести порівняння активу балансу на початку року і в кінці. Отримані дані будуть рівні підсумку пасиву. Так виводиться валюта балансу - це і є його загальною величиною. І рівність підсумків матиме вирішальне значення. Таким способом перевіряють облікові записи, щоб виявити ненавмисні помилки. Тому всі господарські операції, що проводяться підприємством, мають безпосередній вплив на валюту балансу. Вони можуть привести як до збільшення значення пасиву, так і активу. У рідкісних випадках зміни за статтями відбуваються одночасно. Тому, коли стоїть питання збільшення валюти балансу, це необхідно проводити за рахунок наступних операцій:

  1. переміщення - вони сприяють змінам всередині активу балансу;

  2. зміни цільового призначення за рахунок змін в пасиві балансу;

  3. вкладення, завдяки чому змінюються загальні підсумки - вони збільшуються і в активі, і в пасиві;

  4. вилучення - відбувається через зміни в бік зменшення в загальних підсумках пасиву і активу балансу.

При цих операціях, що проводяться на підприємстві,слід враховувати, що пасив і актив балансу в результаті будуть складатися із загальної суми всіх відповідних їм статей і у кожної з них є власний код, відбитий в типовій звітності. При заповненні статей можна вибрати найкращий шлях вирішення проблеми для підвищення валюти балансу.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Їдемо в відпустку: національна валюта Болгарії
аналіз балансу
Коефіцієнт поточної ліквідності: показує
Валюта Ізраїлю. Історія створення
Національна валюта ОАЕ
Валюта Таджикистану: опис і фото
Коефіцієнт платоспроможності. Формула
Бухгалтерський баланс. Вчимося отримувати
Фінансова стійкість підприємства як
Популярні пости
up