Ситуаційний аналіз як найважливіший інструмент маркетингових досліджень на підприємстві

Як великі, так і дрібні підприємства, яківедуть господарську діяльність, часто стикаються з проблемою подолання різних кризових ситуацій, які періодично виникають на будь-якому виробництві. Уникнути цього неможливо, оскільки в умовах нестабільної економічної ситуації в країні будь-яка компанія змушена щодня боротися за свої позиції, знаходячи нові конкурентні переваги. Щоб максимально зменшити можливі труднощі на підприємстві в маркетингової стратегії часто застосовується так званий ситуаційний аналіз.

Грамотний директор компанії обов'язково вимагаєвід своїх маркетологів проведення планового «зрізу», в результаті якого як керівництво, так і рядові співробітники фірми бачать, який рівень займає компанія на сьогоднішній день. Такий ситуаційний аналіз дозволяє не тільки позбутися від усього зайвого, а також ілюзій з приводу власної оцінки господарської діяльності, а й раціоналізувати весь хід ділового процесу, удосконаливши його основні механізми. В результаті такої оцінки керівництво компанії може намітити нові перспективні плани в своєму розвитку, а також розробити генеральну стратегію щодо розширення своєї діяльності.

Маркетинговий аналіз, комплексно охоплюючи всюторговельну діяльність підприємства, в результаті формується в об'ємний звіт, в якому можна побачити всі сильні і слабкі сторони компанії, а також ті труднощі, з якими доводиться стикатися. На нарадах і планових зборах різного рівня відповідальні особи розробляють нові підходи до вирішення як старих, так і нових проблем, а також ретельно вивчають ринкову ситуацію в потрібному сегменті. Важливо зауважити, що ситуаційний аналіз підприємства може бути здійснений якісно тільки в тому випадку, якщо його ходом керує директор підприємства. Саме він є особою, відгалуження за розвиток фірми, тому йому як нікому іншому необхідний тверезий і чіткий погляд на своє підприємство з боку.

Існують і інші методики досліджень ринку,які широко застосовуються для дослідження споживчого попиту, аналізу конкурентів, оцінки економічної ситуації в країні і так далі. Кожен з них також є важливою інформацію, проте ситуаційний аналіз в цьому відношенні займає особливе місце. Завдання на його виконання керівник може доручити спонтанно, в результаті певних обставин, тому всім співробітникам підприємства, зайнятим у сфері маркетингових досліджень слід завжди бути до нього готовими.

При ситуаційному аналізі дослідженьпіддаються чотири основні напрямки діяльності: виробництво, постачання, збут і організація НДДКР. Крім цього ретельно вивчаються ті внутрішні сфери діяльності, які забезпечують нормальне функціонування компанії: служба інформації, фінанси, кадрова служба і так далі. Ситуаційний аналіз ділиться на певні стадії, серед яких можна виділити наступні:

1. Визначення проблемної ситуації.

2. Вироблення єдиної концепції дослідження.

3. Вибір самого об'єкта досліджень.

4. Безпосередній аналіз.

При проведенні досліджень широко застосовуютьсязапитальники, анкети, листівки та рекламні буклети, які поширюються серед потенційних споживачів товарів або послуг для уточнення цільової групи. В результаті цього можуть з'явитися нові відомості щодо споживання товарів, що реалізуються, після чого можна приступати до загального планування тактичних завдань.

Таким чином, ситуаційний аналіз в маркетингудозволяє компанії «здригнутися», і з новими силами приступити як до просування нових товарів, так і до реалізації вже традиційного асортименту своєї продукції.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Цитологія шийки матки
Планування витрат, або План закупівель:
Методи маркетингових досліджень
система маркетингових комунікацій
Маркетингове середовище підприємства
Приклад маркетингового дослідження і
Маркетингова Стратегія Фірми
Організація кадрової політики підприємства в
Аналіз фінансових результатів діяльності
Популярні пости
up