Інформаційні технології в економіці

Інформатизація суспільства призводить доінтернаціоналізації виробництва. Зовнішньоторговельний баланс відповідних професійних знань є показником технічної потужності держави, саме з цим пов'язано поняття інформаційної технології. Воно реалізується за допомогою ринку ліцензій виробничих продуктів, різних ноу-хау, а також консультацій щодо використання наукомістких виробів.

Завдяки еволюції світового ринку з'являєтьсяперевага у країни, яка зайнята продажем наукомістких виробів, що включають сучасні професійні знання і новітні технології. Активно йде торгівля невидимим продуктом у вигляді знань, культури, активно нав'язуються стереотипи поведінки. Це і стало причиною того, що в інформаційному суспільстві інформація, творчість і знання виступають в якості стратегічного ресурсу. А так як таланти не створюються, виникає необхідність у формуванні культури, тобто умов, в яких таланти можуть розвиватися і процвітати. Тут величезна вплив комп'ютерних технологій, виражене в дистанційному навчанні, комп'ютерних іграх, відеофільми і т.д.

Інформаційні технології в економіці та їх реалізація

Призначенням інформаційної системи єзберігання, пошук і видача даних за запитами від користувачів. Суть економічної інформаційної системи полягає в обробці відповідних відомостей. Предметною областю тут служать статистика, бухгалтерський облік, страхова, кредитно-фінансова, банківська діяльність, а також інші види комерційної діяльності. Щоб використовувати економічну інформаційну систему на робочому місці, необхідно її спроектувати з використанням інформаційних технологій. Важливо відзначити, що раніше процес проектування системи був відділений від обробки інформації предметної області. На даний момент він теж існує самостійно, вимагаючи від фахівців-проектувальників найвищої кваліфікації. На даний момент існують інформаційні технології в економіці, які не тільки доступні будь-якому користувачеві, а й дозволяють поєднати процес проектування окремих компонентів системи з обробкою інформації. Це може бути електронний офіс, електронна пошта, табличні і текстові процесори та інше. Тенденція створення доступних користувачам інформаційних технологій триває.

Виходить, що на робочому місці використовуються якінформаційні технології в економіці, які розробляються проектувальниками, так і інформаційні технології, які дають можливість автоматизувати діяльність на своєму робочому місці.

Можна виділити такі риси переходу доінформатизації суспільства: переорієнтація економіки в бік експлуатації інформаційних ресурсів, тиражування професійних знань, залучення до процесу формалізації знань професіоналів, а також прискорення циклу «знання-виробництво-знання».

Інформаційні технології в економіцімають на увазі використання телефонного зв'язку, кабельного телебачення, розмножувальної техніки, комп'ютерів, випуск навчальних програм та інше. Завдяки розвитку ринкових відносин з'являються нові види підприємницької діяльності, це стосується створення фірм, які зайняті в сфері інформаційного бізнесу, розробки інформаційних технологій, поширення компонентів автоматизованих систем.

Завдяки цьому вдається не тільки швидкопоширювати і ефективно використовувати інформаційні технології, а й створювати їх у величезному різноманітті. І тут важливо розуміти, що економічна інформація - це важлива складова всього процесу.

</ P></ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Інтелектуальні інформаційні системи, їх
А ви знаєте, що таке лекторій?
макроекономічна нестабільність
Інформаційні стенди настінні і підлогові
Інформація та інформаційні процеси
Інформаційні системи та технології.
Управління проектами в будівництві:
Іноземні інвестиції в економіці Росії
Країни, що розвиваються Країни в Світовий Економіці
Популярні пости
up