Фінансово-господарська діяльність в умовах членства в СОТ

В останні десятиліття в організаціїміжнародної торгівлі основну роль грає Світова організація торгівлі, в неї входять 149 держав - велика і найрозвиненіша частина світу. Процес взаємин з цієї багатосторонньої торговельної системою, фінансово-господарська діяльність, вимагають ретельного аналізу, а в деяких випадках і перегляду існуючих принципів і положень законодавства для будь-якої держави, що вступив або бажає вступити в СОТ.

До теперішнього часу дебати про доцільністьвступу Росії до СОТ не припиняються. Серед позитивних моментів, які принесе країні вступ до СОТ, можна відзначити: доступ до ринків країн-членів СОТ на основі різних преференцій, що надаються членством в СОТ, зняття кількісних обмежень у торгівлі; доступ до світових інформаційних ресурсів і технологій.

Разом з тим, треба буде розв'язати чимало вартихперед вітчизняною економікою проблем. По ряду позицій Росія змушена буде піти на суттєві поступки. Фінансово-господарська діяльність деяких галузей економіки може негативно відреагувати на зростання іноземної конкуренції. До таких галузей, перш за все, слід віднести ті, які можуть найбільше постраждати від зростання конкуренції з імпортом: електроенергетика, металургія, легка промисловість. Найменш чутливою в цьому зрізі аналізу виглядає паливно-енергетична промисловість.

Однак, даний підхід до аналізу вкрайповерховим, тому необхідно комплексне дослідження проблеми всіма можливими методами. Важливо з достатнім ступенем вірогідності прораховувати, як виграють або постраждають від членства країни в СОТ виробничо-господарська діяльність підприємства або фінансово-господарська діяльність організації кожної конкретної галузі економіки.

На сучасному етапі роль СОТ у світовій торгівліробить вступ нашої країни безперечно необхідним з точки зору підвищення рівня інтегрованості у всесвітню економіку, доступу до світових ринків.

У цьому контексті дуже важливим єтакож питання взаємодії з країнами ЄС та гри на ринку праці ЄС. Ця тема актуальна, тому що наша країна є прикордонним сусідом ЄС і всі процеси, що відбуваються всередині Євросоюзу, впливають і на нашу економіку. Розвиток трудових відносин в інтеграційному угрупованні ЄС є хорошим досвідом, наприклад, для країн-членів Митного Союзу, що дозволяє побачити недоліки і позитивні моменти на ринку праці в умовах інтеграції.

Ринок праці є однією з ключових сферсвітової економіки і його аналіз важливий з точки зору трансформації не тільки світової економіки, а й національної економіки. Від грамотного аналізу ринку праці багато в чому залежить фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої галузі. На ринок праці, рівень і якість зайнятості впливає не тільки процес глобалізації, а й фінансово-господарська діяльність будь-якого суб'єкта економічної діяльності. Можна відзначити такі її фактори, як використання інформаційних технологій, сучасних стратегій менеджменту та маркетингу, які в значній мірі визначають сучасні форми організації трудової діяльності. Виробництво товарів і послуг все більше залежить від знань і кваліфікації робочої сили.

Найважливішим завданням стає не тількифінансово-господарська діяльність, але і вдосконалення відносин з експорту праці. Це вимагає створення нормативно-правових та організаційно-економічних засад для розвитку легального експорту праці, що сприяє притоку валютних надходжень в країну, збільшення податкових надходжень, підвищення кваліфікації вітчизняних кадрів, використання навичок і знань, набутих під час роботи за кордоном, з метою підвищення національної продуктивності праці.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
315-ФЗ "Про саморегулюючі організації":
Як здається нульова декларація
Аналіз і діагностика фінансово-господарської
Основні види громадських об'єднань
План фінансово-господарської діяльності
фінансові правовідносини
Господарська діяльність як складова
Господарська діяльність людини
До Некомерційним Організаціям Ставляться
Популярні пости
up