Матеріально-виробничі запаси

Матеріально-виробничі запаси - цепевна частина майна, частина оборотних активів. Використовуються вони при виробництві товарів (продукції) або здійснення робіт, наданні будь-яких послуг для продажу, задоволенні управлінських потреб підприємства. Матеріально-виробничі запаси застосовуються і як трудові кошти, які беруть участь в обороті протягом не більше дванадцяти місяців або стандартного операційного циклу. Вже згадана частина майна використовується і в якості готового товару з закінченою комплектацією (обробкою), якісні і технічні характеристики якої знаходяться у відповідності з умовами угоди, хоч вимогами інших документів, які встановлені законодавством. Матеріально-виробничі запаси можуть також застосовуватися як товари, які отримані або придбані від інших осіб і призначені для перепродажу (продажу) без додаткової обробки.

До частини оборотних активів компанії відносятьпредмети праці. Ці матеріально-виробничі запаси розділені на сировину, матеріали (основні і допоміжні), тару, запасні частини, паливо, продукти праці. До цієї ж категорії відносять і засоби праці, представлені у вигляді інвентарю, приладдя господарського призначення, термін служби яких не більше року. Слід при цьому зазначити, що в якості одиниці обліку прийнятий номенклатурний номер.

Основні матеріали і сировина формують речовиннуоснову товару. Сировина являє собою сільськогосподарську продукцію, продукти добувної промисловості (вугілля, руду та інше). До матеріалів відносять вироби переробної (обробної) промисловості (цукор, тканину, метал та інше).

Допоміжними засобами здійснюєтьсявплив на основні. За їх допомогою продукту також надаються і певні споживчі властивості. Крім того, додаткові матеріали використовуються для обслуговування та догляду за інструментами праці, полегшення виробничого процесу.

Розподіл коштів на основні та додатковівважається умовним і встановлюється відповідно до особливостей організації і технології виробництва. Так, наприклад, крохмаль в харчовій промисловості вважається основним матеріалом, а в текстильній - допоміжним.

Придбані комплектуючі та напівфабрикативважаються предметами праці, які пройшли ряд стадій обробки. Вони надходять з боку, застосовуються для виробництва продукції і виконують роль основного матеріалу.

Залишками коштів і сировини називають поворотнівідходи. Вони формуються в процесі переробки і втрачають споживчі властивості початкового матеріалу частково або повністю. До таких відходів відносять стружку, тирсу та інше.

До допоміжного сировини відносять тару, паливо. Однак відповідно до особливостей застосування їх поділяють на певні категорії.

Так, паливо ділиться на господарське, рухове, технологічне - в залежності від призначення.

Тара застосовується для упаковки, зберігання, транспортування.

Запасні частини використовуються в ремонті, а також для заміни зношених деталей, вузлів устаткування і машин.

Господарські речі, інструмент - цеінвентар та інші засоби праці в рамках чинного ліміту періоду застосування, а також пристосування. До них відносять спеціальні інструменти, взуття, одяг, тимчасові споруди, що функціонують в обігу.

У самостійні групи об'єднані продукти праці як готових виробів і товарів, які підлягають перепродажу (продажу) без додаткової обробки.

При організації обліку коштів використовують методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Матеріально відповідальна особа - гарант
Аналітичний облік запасів
Матеріально-технічні ресурси - це що?
Природний ресурс - важлива складова
Основні Фонди Підприємства
Виробничі фонди - це важлива
Оборотні кошти підприємства - це важлива
Виробничі можливості: їх
Аналіз оборотності оборотних коштів і
Популярні пости
up