Що таке фінансовий актив?

Фінансовий актив

Фінансовий актив являє собою фонд,що відображає фінансові зобов'язання і вимоги. При цьому подібні засоби дозволяють власнику володіти правом отримання одного або декількох платежів від будь-якої іншої інституційної одиниці. Остання в такому випадку виступає в ролі боржника на підставі домовленості, яка раніше була зафіксована між ними. Таким чином, фінансовий актив - це специфічна форма майнових відносин. Проте саме вона надає власнику можливість на отримання прибутку. Дане поняття характеризує всі наявні в розпорядженні підприємства фінансові ресурси.

Складові частини

Прибутковість фінансових активів
Як і будь-яка інша стаття бухгалтерського обліку,фінансовий актив підприємства являє собою досить складну структуру, яка складається з безлічі компонентів. Перелічимо найбільш значимі з них. До даного поняття традиційно відносять грошові кошти, цінні папери, депозити та вклади, готівку в касі, паї і страхові поліси. Крім того, необхідно відзначити, що до названої статті бухгалтерської документації відносять також портфельні інвестиції в акції даної організації, а також пакети і вкладення в інші компанії. Облік фінансових активів повинні виробляти фахівці, які не забувають, що крім усього перерахованого вище до подібного економічного терміну також приписують такі пункти: монетарне золото, технічні резерви, іноземні інвестиції, запозичення з валютного фонду. При аналізі всього сказаного раніше можна зробити висновок про те, що всі фінансові операції, які стосуються цієї категорії, складаються з двох основних груп, які носять назву "актив для кредитора" і "пасив для боржника".

Прибутковість фінансових активів

Облік фінансових активів
Як і будь-який інший товар, який можна знайти вширокому асортименту сучасного ринку, шукана величина має достатню кількість характеристик і факторів, що відповідають за доцільність різних операцій, пов'язаних з нею. Проте існує безліч відмінних рис. Найбільш наочним прикладом можна вважати наступний: фінансовий актив купуються не для безпосереднього вживання. Метою їх виникнення вважається інвестування в будь-яку частину виробничого процесу. Якщо в результаті подібних заходів актив сприяв примноженню прибутку, то вважається, що він був використаний раціонально. Крім того, слід враховувати, що отримання доходу повинно бути регулярним і прямо залежати від обсягу активу, вкладеного для його отримання.

Ризик, прибутковість і ціна

Дані економічні показники - найважливішіпоказники фінансового активу. Ризик є ймовірністю того, що підприємець зазнає збитків в результаті своєї діяльності. Прибутковість - процентна ставка, що обчислюється за рік, яка характеризує величину віддачі на інвестовані капвкладення. Ціна, в свою чергу, являє собою оцінку активу в грошовому еквіваленті.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
БАД "Кальцій Актив": інструкція, відгуки
Компливит-актив
Препарат "Селен-актив". Інструкція і опис
Препарат «Артро Актив»: інструкція
Фінансовий ринок - це інструментарій для
Найбільш ліквідний актив - грошові кошти
Фінансовий рік і фінансовий аналіз
Фінансовий цикл - показник ефективності
Фінансовий план бізнес-плану: обов'язкові
Популярні пости
up