Інструкція щодо застосування плану рахунків

план рахунків бухгалтерського обліку і інструкція по його застосуванню включає кореспонденції по основних операціях господарського призначення. Іншими словами, охоплені не всі операції.

У першій частині план рахунків та інструкція по його застосуванню містить інформацію про довгострокові активи. У першому розділі розглядаються нематеріальні активи, основні та інші довгострокові кошти.

Інструкція щодо застосування плану рахунків вказує на те, що в даному розділі узагальнені дані про наявність, рух, а також витрачання:

 1. Основних ресурсів, які належать компанії відповідно до права власності та отримані відповідно до договору про фінансову оренду.
 2. Нематеріальних активів, які має підприємство на підставі права власності.
 3. Інвестицій довгострокового характеру в залежні і дочірні господарські товариства, цінні папери або корпорації з іноземним капіталом і інші.
 4. Імпортного та вітчизняного обладнання до установки.
 5. Всіх видів капіталовкладень.
 6. Частини розрахунків довгострокового характеру, рахунків за фінансовою орендою, відстрочених витрат, заборгованості (довгострокової) співробітників, іншої заборгованості (дебіторської).

У 2-му розділі інструкція із застосування плану рахунків висвітлює обліковий порядок за статтями обліку:

 1. Основних ресурсів.
 2. Зносу цих засобів.
 3. Основних ресурсів, отриманих відповідно до договору фінансової оренди.
 4. Довгострокових інвестицій.
 5. Капітальних вкладень.
 6. Устаткування щодо встановлення.
 7. Амортизації нематеріальних ресурсів.
 8. Нематеріальних активів.
 9. Відстрочених витрат і заборгованості (дебіторської) довгострокового характеру.

Інструкція щодо застосування плану рахунків в другій частині роз'яснює порядок обліку поточних активів. Рахунки в розділі товарних матеріальних запасів призначені для узагальнення даних про рух та наявність:

 1. Сировинних запасів, покупних напівфабрикатів,матеріалів, комплектуючих, тари, палива, господарського приладдя, запчастин та інших засобів, які призначені для використання у виробничому процесі або при виконанні послуг чи робіт.
 2. Незавершеного виробництва.
 3. Продукції для реалізації в процесі звичайної діяльності організації.
 4. Готових товарів.

Інструкція щодо застосування плану рахунківнаказує певний порядок формування обліку товарних матеріальних запасів. Слід, зокрема, звертати увагу на їх стан, структуру, кількість, рух, порядок переоцінки та інші показники. В облікових відомостях повинна міститися інформація щодо вишукування резервів зменшення собівартості товарів, раціонального застосування матеріальних засобів, зниження витратних норм, а також способів належного зберігання та збереження. У цьому розділі розглядається порядок ведення статей з обліку:

 1. Матеріалів.
 2. Тварин на відгодівлі та вирощуванні.
 3. Придбання і заготовляння матеріалів.
 4. Основного виробництва.
 5. Напівфабрикатів, вироблених на підприємстві.
 6. Обслуговуючих господарств.
 7. Допоміжних виробництв.
 8. Товарів.
 9. Загальновиробничих витрат.
 10. Готової продукції.

У розділі про рахунки до отримання узагальнюєтьсяінформація про рахунки від покупців і замовників, від залежних і дочірніх господарських товариств, відокремлених підрозділів, а також про отримані векселі, заборгованості дебіторів, засновників, персоналу.

У розділі про грошові кошти, короткостроковихінвестиціях та інших поточних активах рахунки призначені для узагальнення даних про рух та наявність грошових ресурсів в іноземній і національній валюті, що знаходяться в банках на рахунках, в касі, а також про вкладення в цінні папери короткострокового характеру, про втрати і недостачі.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Препарат «Тевастор». Інструкція по застосуванню
Полівітаміни. Інструкція по застосуванню
Коротка інструкція по застосуванню «Куранти»
Медикамент «Тераліджен». Інструкція по
Засіб "Бефунгін". Інструкція по застосуванню
Інструкція по застосуванню. «Ніка-Екстра М»:
Біологічно активна добавка "Пролив":
Інструкція по застосуванню «Пірацетаму».
Засіб «Роксера». Інструкція по застосуванню
Популярні пости
up