Фінансовий механізм підприємства та його елементи

Фінансовий механізм підприємства являєсобою комплекс заходів з організації системи управління ресурсами в галузі фінансів. В якості головної стратегічної мети створення механізму визначається вдосконалення економічних показників, які свідчать про максимізації прибутку.

У зв'язку з цим можна сказати, що фінансовиймеханізм підприємства спрямований на раціональне витрачання коштів. Саме тому будь-які витрати, що виникають в ході виробничого процесу, повинні бути чітко обґрунтованими і доцільними.

Фінансовий механізм підприємства володіє деякими функціональними можливостями:

 • розподільна;
 • забезпечує;
 • контрольна.

Всі вони діють узгоджено і мають глибокувзаємозв'язок. Розподільна функція передбачає організацію такого механізму, який в повній мірі здійснював би реальне перевезення коштів від одного контрагента до іншого. Не менш значима система забезпечення компанії необхідним обсягом фінансових ресурсів. Звичайно, для оцінки ефективності механізму слід ретельно контролювати результати його діяльності. Як найбільш яскравий приклад таких результатів можна відзначити виручку, тобто суму, одержувану від реалізації продукції або послуг, або собівартість, тобто величину витрат, вироблених під час випуску товару.

Можна виділити такі елементи фінансового механізму:

 1. Методи мають на увазі різні способи впливу на господарські та фінансові відносини і регулювання процесу акумулювання і розподілу фондів. Прикладом таких служить аналіз, планування і прогнозування, депонування і кредитування та інші.
 2. Важіль фінансової діяльності включаєвсілякі інструменти, за допомогою яких і здійснюється безпосередній вплив на будь-який аспект виробничого процесу. Найбільш яскравими важелями вважаються такі показники, як прибуток, прибутковість, процентна ставка, дисконт. Іншими словами, це всі операції, за допомогою яких відбувається нарощення величини активів з боку однієї організації і виникнення певних зобов'язань у компанії-партнера. Прийнято класифікувати інструменти на первинні та похідні. Первинні припускають готівкові грошові кошти, інвестиції в цінні папери, зобов'язання перед кредиторами і нестягнутими дебіторська заборгованість. Похідними вважаються ті інструменти, які були утворені від первинних. До таких можна віднести ф'ючерси і форварди, свопи та інші валютні контракти.
 3. Одним з основних елементів фінансового механізму вважається правова база, яка є головним регламентує документом всіх відносин в частині укладання угод і проведення операцій, наслідком чого є рух грошових ресурсів. Законодавча база передбачає наявність Податкового кодексу, а також ряду законів і нормативних актів, що встановлюють основні правила функціонування юридичних осіб або приватних підприємців.
 4. У сучасних умовах фінансовий механізмпідприємства не може існувати без впровадження новинок в сфері інформаційних технологій. Регулярне оновлення інформаційного забезпечення вважається запорукою успішного бізнесу, так як розвиток дозволяє утримати лідируючі позиції на ринку товарів і послуг.

Крім того, варто відзначити основні ознаки підприємства:

 • Будь-яка організація має конкретну структуру і організаційно-правову форму.
 • Компанія, що займається виробництвом товарів або наданням послуг, є головною ланкою в ланцюжку надходження продукції до споживача.
 • Кожна юридична особа наділяється певними зобов'язаннями перед державою, що проявляються у вигляді податкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди.
 • Підприємство здійснює свою діяльність за принципом самофінансування і самоокупності.

</ P>
сподобалося:
1
Схожі статті
Фінансовий менеджмент - це те, що повинно
Фінансовий рік і фінансовий аналіз
Що таке фінансовий актив?
Фінансовий звіт
Фінансовий леверидж
Що входить в обов'язки фінансового
Фінансовий цикл - показник ефективності
Аналіз фінансового стану підприємства -
Фінансове прогнозування та планування -
Популярні пости
up