Протокол загальних зборів учасників ТОВ. Правила оформлення

Протокол загальних зборів учасників ТОВ -надзвичайно важливий документ. Вимоги до складання протоколу ГСУ не закріплені на законодавчому рівні, проте звичаї ділового обороту і діловодства диктують певні правила його складання.

Обов'язковість ведення протоколу

протокол загальних зборів учасників ТОВ
По-перше, протокол зборів учасників ТОВ -обов'язковий документ, що підтверджує сам факт того, що збори проводилися (а обов'язок проведення і кількість обов'язкових зборів на рік врегульовано законом і в деяких випадках - Статутом товариства).

По-друге, саме в протокольній формі оформляються всі рішення по діяльності підприємства.

Протокол загальних зборів ТОВ зберігається на підприємстві і повинен бути наданий для ознайомлення будь-якому учаснику товариства за його першою вимогою.

Як правило, відповідальним за зберігання протоколів призначається директор підприємства, що обов'язково повинно бути відображено в його посадовій інструкції.

Що відбивається в протоколі

Протокол загальних зборів учасників ТОВ ведеться секретарем зборів або головою ГСУ.

У протоколі відображаються:

  • дата і час початку зборів;
  • тип ОС;
  • кворум і легітимність ОС;
  • порядок денний ОС;
  • виступи (тезисно) учасників, питання, обговорення, доповнення;
  • результати голосування з тих чи інших питань;
  • рішення, прийняті ГСУ.

протокол зборів учасників ооо
Протокол загальних зборів учасників ТОВ скріплюютьпідписом усіх членів суспільства або голова зборів і секретар. Протокол прошивається з обов'язковою нумерацією сторінок, скріплюється печаткою підприємства.

Слід зазначити, що протокол ОС може немістити перерахування всіх учасників персонально, але в такому випадку обов'язковим додатком до нього повинен бути лист реєстрації учасників, із зазначенням їх паспортних даних та особистим підписом кожного з них. Лист реєстрації складається у довільній формі і прошивається разом з протоколом.

Іншим варіантом може бути ведення журналуреєстрації. В такому випадку листи журналу нумеруються, прошиваються і скріплюються печаткою підприємства. Термін зберігання такого журналу не обмежений жодним нормативним актом.

Також рекомендується вести протокол роботи лічильноїкомісії. Сама лічильна комісія обирається рішенням зборів в складі голови і мінімум одного члена комісії. Підписується протокол головою і підшивається разом з протоколом ОС.

протокол річних зборів учасників ооо
Для регулювання всіх важливих моментів впроцедурі ведення протоколу рекомендується розробити і впровадити "Положення про порядок ведення протоколу ОС", в якому закріпити порядок складання, внесення змін, оскарження, зберігання протоколів. Стверджується такий стан керівником підприємства або ж виноситься на обговорення ОС (вкрай рідко).

Всі протоколи ОС повинні зберігатися аж до ліквідації товариства, а потім передаватися на зберігання до архіву.

Один учасник - як оформити протокол?

А як бути, якщо в ТОВ всього один учасник? Чи є обов'язковим ведення протоколу або досить оформляти рішення учасника? Закон не робить винятків для таких товариств. Протокол загальних зборів учасників ТОВ за формою і змістом нічим в цьому випадку не відрізняється від протоколу з великою кількістю учасників.

Також хочеться відзначити, що протокол - це лишетехнічний спосіб оформлення рішень учасників. Тому в разі судового спору юридично грамотно буде визнавати, що не відповідає закону саме рішення, а не протокол річних зборів учасників ТОВ. Однак недоліки у веденні протоколу можуть стати підставою для визнання рішень незаконними.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Рішення про створення ТОВ: основні моменти
Як правильно скласти протокол педради
Протокол батьківських зборів - форма
Протокол зборів засновників: коли він
Як формується статутний капітал ТОВ і як
Основні тематики батьківських зборів в
Наказ про призначення генерального директора:
установчі документи ооо
Протокол засідання - оформляємо правильно
Популярні пости
up