Державне Регулювання Ринку Цінних Паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів- впорядкування на ньому, уповноваженими держорганами, учасників і відбуваються між ними операцій. Учасниками можуть виступати: емітенти, інвестори, професійні фондові посередники.

Взагалі регулювання ринку буває внутрішнім ізовнішнім. Внутрішнє регулювання здійснюється за допомогою власних нормативних документів організації (статуту, правил та інших, що регулюють діяльність організації).

Зовнішнє регулювання виникає під впливом державних правових актів, нормативних документів інших організацій, міжнародних угод.

Державне регулювання ринку цінних паперівздійснюється у всіх видах діяльності і відбуваються на ньому операціях: інвестиційних, емісійних, спекулятивних, посередницьких, трастових, заставних і т.д.

Держава є:

- емітентом, випускаючи державні цінні папери;

- інвестором, в разі наявності великого портфеля акцій промислового підприємства;

- професійним учасником на приватизаційному аукціоні при торгівлі акціями;

- регулятором, через законодавчі акти;

- верховним арбітром в суперечках учасників ринку за допомогою судів.

В систему регулювання ринку державою входять: нормативні акти і органи держави, що здійснюють регулювання та контроль.

Державне регулювання ринку цінних паперівможе здійснюватися в адміністративній формі. При цьому встановлюються обов'язкові вимоги до учасників, проводиться реєстрація цінних паперів та учасників ринку, ліцензування професійної діяльності, забезпечується гласність і рівна інформованість учасників, підтримання правопорядку.

Державне регулювання ринку цінних паперівможе бути непрямим, за допомогою економічних важелів, через систему оподаткування, грошову політику, державну власність і капітали. Структура органів, що здійснюють регулювання цінних паперів, до теперішнього часу не склалося.

Державне регулювання валютного ринку - діяльність держорганів щодо встановлення правил поводження валютними цінностями.

До них відносять іноземну валюту, тобтогрошові знаки іноземних держав, у вигляді казначейських білетів, банкнот, монет, а також грошові кошти, що знаходяться на рахунках банків, цінні папери в іноземній валюті.

З метою регулювання валютного ринку,держава здійснює валютний контроль, під яким розуміють діяльність держорганів, з метою забезпечення дотримання валютного законодавства резидентами і нерезидентами.

Держава регулює валютний курс, якийможе бути прямим і непрямим. У першому випадку, інструментами є: дисконтна політика, контроль за іноземною валютою, валютні інтервенції і обмеження. У другому: облікова ставка, грошова емісія та ін. Маніпулюючи величиною валютного курсу використовують девальвацію і ревальвацію. Девальвація - зниження курсу валюти країни. Ревальвація - це навпаки підвищення курсу національної валюти. Ревальвація - метод стабілізації після інфляції внутрішнього грошового обігу.

Державне регулювання грошового ринку.

Держава на грошовому ринку, шляхом нормативнихактів, задає правила, обов'язкові для виконання всіма його учасниками, здійснює контроль за їх діяльністю. Держава є агентом на фінансових ринках, учасником в ринкових операціях, шляхом прийняття рішень, впливає на кон'юнктуру ринку, здійснює регулювання попиту і пропозиції грошей. Держава виробляє регулювання за допомогою грошово-кредитної політики.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Правове регулювання ринку цінних паперів в
Портфель Цінних Паперів
Оцінка цінних паперів, її цілі
Емісія акцій: що це таке?
Класифікація цінних паперів
Принципове регулювання ринку цінних
Формування портфеля цінних паперів,
Державне Регулювання Зовнішньої
суб'єкти ринку
Популярні пости
up