рентабельність Підприємства

Рентабельність підприємства - це показник ефективності, з якою використовуються основні фонди, що розраховується як відношення прибутку до усередненої вартості основних, а також оборотних активів.

Прибуток і рентабельність підприємства безпосередньо взаємопов'язані між собою.

Прибуток - це економічна категорія, що виражаєвиробничо-економічні відносини, що виникають з приводу формування та подальшого використання виробленого продукту. У реальному секторі прибуток приймає матеріальну форму у вигляді грошових коштів, ресурсів, фондів і вигод.

Якщо підприємство отримує якусь прибуток, товоно є рентабельним. Застосовувані в розрахунках показники рентабельності, відбивають відносну прибутковість. Аналіз фінансової стійкості підприємства базується на аналізі даних показників. Для оцінки результативності та економічної доцільності функціонування підприємства беруться абсолютні та відносні показники.

Абсолютні показники дають можливість зробитианаліз динаміки показників прибутку за певні роки. При цьому для отримання більш достовірних результатів показники розраховуються з урахуванням інфляції.

Відносні показники являють собою варіанти співвідношення прибутку і капіталу, вкладеного в виробництво (прибутку і витрат на виробництво). Тому вони не так схильні до впливу інфляції.

Абсолютна сума прибутку не завжди даєправильне уявлення про рівень прибутковості певного підприємства, оскільки на неї впливає і якість роботи, і масштаб діяльності. У зв'язку з цим для більш точної характеристики роботи підприємства використовують не тільки абсолютну суму прибутку, але і відносний показник, званий рівнем рентабельності.

Дані показники слід розглядати в порівнянні з іншими тимчасовими періодами, оскільки це дозволяє судити про динаміку розвитку підприємства.

Рентабельність підприємства характеризує рівеньприбутковості або збитковості виробництва. Самі показники рентабельності є відносними характерістікірезультатов фінансового зростання та ефективності діяльності організації. Вони відображають відносну прибутковість фірми або підприємства, яка вимірюється у відсотках до витрат капіталу з різних позицій.

Найважливішими характеристиками фактичної середовища, вякої формується прибуток і дохід підприємства, є показники рентабельності. Вони використовуються в порівняльному аналізі та оцінці фінансового стану підприємства.

Основними показниками рентабельності є: рентабельність продукції підприємства, рентабельність капіталу і загальна рентабельність.

Рентабельність продукції є відображеннямвідношення прибутку на одиницю реалізованої продукції. Цей показник збільшується при зростанні цін на продукцію при незмінних витратах на виробництво або зниженні витрат на виробництво при збереженні постійних цент на реалізовувати продукцію.

Рентабельність капіталу показує ефективність використання всього майна, що знаходиться в розпорядженні підприємства.

Загальна рентабельність (рентабельність підприємства) виражає відношення балансового прибутку до усередненої величиною основних виробничих фондів, а також нормованих оборотних коштів. Дане відношення фондів до витрат показує прибутковість підприємства. Іншими словами, рівень загальної рентабельності, що відображає приріст вкладеного капіталу, дорівнює прибутку, що утворюється до нарахування відсотків, помноженої на 100% і розділеної на активи.

Загальна рентабельність є ключовимпоказником, використовуваним для аналізу рентабельності. Для більш точного визначення розвитку організації обчислюються ще два показники: рентабельність виробничого обороту і число оборотів активів.

Рентабельність обороту дорівнює залежності валової виручки від витрат. Число оборотів капіталу дорівнює відношенню валової виручки до величини капіталу.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Рентабельність - це показник
Як розрахувати рентабельність організації
Загальна рентабельність підприємства
Види Рентабельності Підприємства
Що таке рентабельність продажів?
рівень рентабельності
Загальна і чиста рентабельність підприємства
Аналіз рентабельності будь-якого підприємства -
Прибуток і рентабельність
Популярні пости
up