Оцінка фінансового стану підприємства

Оцінка фінансового стану підприємства будується на виконанні наступних дій:

  • збору інформації та її аналітичної обробки за конкретний період часу, який підлягає оцінці;
  • обгрунтування і класифікації показників, використовуваних для такої оцінки;
  • проведення розрахунку результуючого показника оцінки;
  • ранжирування суб'єктів господарювання за рейтингом.

В результаті якісного виконання третьогоетапу аналізу результатів фінансової діяльності отримана рейтингова оцінка враховує повний комплекс основних параметрів фінансової та операційної діяльності суб'єкта. Іншими словами - повний аналіз господарської діяльності.

Показники фінансового стану підприємствавключають в себе наступні дані: виробничий потенціал суб'єкта господарювання, рентабельність його продукції, ефективність використання наявних фінансових ресурсів. Сюди ж можуть бути віднесені джерела формування, стан та розміщення інших засобів організації.

Обгрунтування і вибір вихідних показниківдіяльності підприємства здійснюються виходячи з основних положень теорії фінансів, а також потреб керівництва компанії в горизонтальній осі. Адже якісна оцінка фінансового стану підприємства не може будуватися на довільному виборі показників.

Отже, спробуємо систематизувати загальноприйняті показники і розформувати їх за чотирма групами.

Перша група включає такі важливі показники,як рентабельність діяльності суб'єктів господарювання. Виходячи з теорії, рентабельність розраховується як відношення отриманого чистого прибутку до величини майна підприємства (або його власних коштів).

Друга група показників відповідає за оцінкуефективності управління компанією. При цьому доцільно розглянути чотири загальноприйнятих показника прибутку: балансовий або валову, чисту, від реалізації продукції та, нарешті, загальний показник - від всієї реалізації. Ефективність управління організацією визначається відношенням цих показників прибутку до виручки суб'єкта.

Оцінка фінансового стану підприємства наоснові показників третьої групи передбачає проведення оцінювання ділової активності суб'єкта. Дана категорія коефіцієнтів розраховується декількома способами:

- віддача всіх видів активів - як приватна виручки до валюти балансу;

- фондовіддача - відношення виручки до величини основних фондів в сукупності з нематеріальними активами;

- оборотність активів (кількість їх оборотів) - відношення все тієї ж виручки, але тепер до величини оборотних коштів.

Аналогічно обчислюються оборотність запасів,банківських активів, дебіторської заборгованості, тільки у формулі як знаменник використовуються показники вартості запасів, вартості готівки і загальної дебіторської заборгованості відповідно.

Аналіз фінансового стану організації з використанням четвертої групи показників здійснюється шляхом проведення:

- оцінки поточної ліквідності як обчислення відносини всіх оборотних активів до величини зобов'язань, що вимагають погашення в терміновому порядку;

- розрахунку критичного коефіцієнта ліквідності ставленням сукупності оборотних коштів, що включають грошові, і дебіторської заборгованості до термінових зобов'язаннях.

Також до цієї групи можуть бути віднесеніпоказники ринкової стійкості організації: індекс постійного активу; забезпеченість оборотними засобами, які є в розпорядженні підприємства, для погашення заборгованості по запасах і інших витрат.

Повна оцінка фінансового стану підприємства не може бути здійснена без використання таких вихідних даних, як обсяг продукції і прибуток в звітному періоді.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Фінансові коефіцієнти - запорука успішного
Аналіз і діагностика фінансово-господарської
Фінансовий менеджмент - це те, що повинно
Оцінка ліквідності балансу як один з
Функції фінансового менеджменту
Платоспроможність підприємства: цілі, аналіз
Що входить в обов'язки фінансового
Методи фінансового менеджменту
Аналіз фінансового стану підприємства -
Популярні пости
up