Оперативне планування: основні поняття

Оперативне планування являє собоюрозробку заходів щодо витрачання наявних ресурсів. Його ще називають тактичним планом, тобто це перелік кроків, які сприяють досягненню мети в довгостроковому періоді. Таким чином, оперативне фінансове планування має підкорятися головним завданням, позначених в стратегічному плані.

Складання даних документів вимагаєдодаткових витрат, але при якісній роботі ці витрати себе окуплять. Раціональне прогнозування дозволить ефективно здійснювати поточну діяльність. Завдяки плану керівний склад підприємства приймає адекватні рішення про подальше функціонування. Крім того, оперативне планування спрямоване на грамотний розподіл і витрачання всіх ресурсів і активів організації. Але недостатньо просто скласти плановий документ, необхідно правильно скористатися його результатами і зробити об'єктивні висновки. Він допомагає зрозуміти, які заходи необхідні фірмі для поліпшення фінансового становища.

Оперативне планування виробництва базуєтьсяна використанні таких документів, як касовий і кредитний план і платіжний календар. Розглянемо докладніше кожен з них. При розробці платіжного календаря потрібно зібрати дані з різних підрозділів компанії, в тому числі використовується інформація бухгалтерського відділу, який зобов'язаний надати первинну документацію в повному обсязі. За запитом фахівців бухгалтер групує дані про рух грошових коштів на рахунках компанії, про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості. Платіжний календар дозволяє звести воєдино інформацію про надходження та витрачання грошових коштів протягом кожного календарного дня, про всі зміни. На підставі цих даних здійснюється ретельний аналіз ринку даної продукції. Періодичність видання календаря визначається організацією самостійно, як правило, рішення приймається з урахуванням періодичності основних фінансових документів.

Головною метою складання допоміжнихдокументів є виявлення допущених помилок і запобігання їх повторення в майбутньому. Наприклад, в результаті проведеної роботи може виявитися, що видаткова частина бюджету значно перевищила приплив грошових коштів, планований раніше. У даній ситуації фахівець робить висновок про необхідність складання системи заходів щодо збільшення власного капіталу, за рахунок якого буде покриватися перевищений ліміт витрат. В іншому випадку підприємство буде змушене брати позики і кредити, що зажене керівника в глибоку боргову яму, вибратися з якої буває непросто. Перебільшення ресурсної бази над видатковою частиною не тільки свідчить про стійку платоспроможності фірми, а й показує можливість інвестування коштів в інші проекти і за рахунок цього отримання більшого обсягу прибутку.

Раціональне оперативне планування неможливоуявити без складання касового плану, в якому відображається рух готівки за звітний період. Спеціаліст отримує можливість в повному обсязі вивчити, яка частина коштів витрачається на оплату праці робітників, яка частина використовується для розрахунків з постачальниками сировини та іншої дрібної продукції і скільки ресурсів потрібно для фінансування відряджень потреб. Оперативне планування дозволяє заздалегідь оцінити потребу підприємства в кредитних ресурсах і можливість його придбання. Причому встановлюється навіть максимальна величина позикових коштів, яку фірма може виплачувати без значної шкоди для подальшого функціонування. Остаточні висновки робляться на основі зведеної аналітичної записки.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Календарно-тематичне планування в
Як складати календарно-тематичне
Перспективне планування в старшій групі:
Планування в менеджменті - запорука успішного
Планування на Підприємстві
Оперативне керування
Методи фінансового менеджменту
Основні види планування
Фінансове прогнозування та планування -
Популярні пости
up