Аналіз фінансового стану підприємства - необхідна процедура для підтримки фінансової безпеки підприємства

Якісно проведена аналітика фінансового тагосподарського аспектів функціонування того чи іншого підприємства допомагає зробити оцінку виконаної роботи і грамотно спрогнозувати зміни для отримання найбільшого прибутку. Для проведення такої процедури, як аналіз фінансового стану підприємства залучається фінансовий менеджер підприємства або, що більш об'єктивно, наймається кваліфікований фахівець у відповідній компанії. Для того щоб аналіз фінансового стану підприємства було проведено повноцінно, фінансовому менеджеру необхідно використовувати всю бухгалтерську і статистичну звітність підприємства в даний час і за попередні періоди.

В аналізі важливо враховувати абсолютні показникиприбутку, відносні показники прибутку, фінансову стійкість і ліквідність балансу, ефективність використання залученого капіталу (якщо він є). Глибокий аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства проходить в кілька етапів. Спочатку проводиться читання наявної звітності, потім проводяться більш глибокі професійні види аналітичної діяльності, вони включають в себе вертикальний метод аналізу, метод аналізу по тренду і, нарешті, розрахунок так званої фінансово коефіцієнтний аналітики. Під час читання звітності вивчаються показники роботи підприємства, робиться аналіз фінансового стану підприємства, майнового стану, використання довгострокових і короткострокових інвестицій, джерела формування капіталу підприємства, зв'язку з покупцями і постачальниками, фінансово-кредитними підприємствами, проводиться оцінка доходу від діяльності та прибутку поточного року. Горизонтальний аналіз фінансового стану підприємства відображає тенденцію змін статейний частини звітності в порівнянні з попереднім кварталом, півріччям, місяцем. До вертикальному аналізу відноситься оцінка питомої ваги окремих статейних показників, наприклад, дебіторської заборгованості, в загальній діяльності. Проведення трендового аналізу дозволяє виявити основні шляхи розвитку підприємства за показниками звітності. Більш точний аналіз фінансового стану виходить при порівнянні показників за кілька років діяльності.

Особливе значення для фінансового менеджера маютьфінансові коефіцієнти, які є основою для аналізу діяльності підприємства. Коефіцієнти показують фінансові пропорції і спираються на дані певної бази: загальноприйняті стандарти, середні показники в певній галузі, показники роботи підприємства попередніх років, дані про діяльність інших підприємств, інші показники роботи компанії. Розрахунки за коефіцієнтами не уявляють особливої ​​складності, але дають можливість зробити більш точні висновки і виробити більш здійсненні й оптимально ймовірні прогнози, визначити найбільш слабкі місця в діяльності підприємства. Проведений кваліфікованими менеджерами аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства - це не тільки документ для керівника, який на підставі результатів зможе оцінити роботу компанії і намітити заходи щодо її поліпшення. Такий документ може бути складений для зовнішніх користувачів - банків, які на підставі його показників приймають рішення про видачу кредитів, учасників фондового ринку, що визначають вартість акцій підприємства або інвесторів, котрі приймають рішення про доцільність інвестицій.

Менеджер, який проводить аналіз повинен володітинавичками і досвідом в цьому виді діяльності, так як він несе відповідальність перед керівником компанії за запропоновані рекомендації щодо поліпшення роботи, точність даних, які складають «фінансовий імідж» підприємства.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Аналіз і діагностика фінансово-господарської
Аналіз фінансової діяльності підприємства -
Фінансовий менеджмент - це те, що повинно
Аналіз фінансових результатів компанії
Фінансовий рік і фінансовий аналіз
Платоспроможність підприємства: цілі, аналіз
Оцінка фінансового стану підприємства
Аналіз діяльності підприємства
Аналіз оборотності оборотних коштів і
Популярні пости
up