Фактори економічного зростання

В економіці будь-якого підприємства ніколи не буваєпростоїв. Мало того, вона в силу своїх можливостей постійно впливає на динамічні зміни, при цьому вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Щоб завжди тримати ситуацію під контролем, потрібно прогнозувати і пристосовуватися до всіх змін економічного середовища.

Економічне зростання є головною за мету нетільки підприємства, а й держави. Чим вище він буде, тим більший буде потенціал національної економіки, а відповідно, і рівень життя людей. Економічне зростання позитивно впливає на розвиток підприємницького сектора, так як відкриває нові можливості для розвитку ринкових відносин. Від того, в якому стані перебуває економіка, залежить вартість ресурсів, а також платоспроможні потреби. Спад в економічному розвитку тягне за собою зменшення обсягів продукції, що випускається підприємством і зменшення чисельності робітників.

Стан економічного зростання залежить віддекількох факторів. Під факторами розуміються процеси і явища, від яких залежить те, наскільки збільшаться реальні обсяги виробництва. Вони ж визначають можливості підвищення якості і ефективності зростання. Фактори економічного зростання, в залежності від ступеня впливу, діляться на основні та другорядні. Основні фактори економічного зростання визначають фізичну здатність економічного підйому. Другорядні ж фактори сприяють втіленню цієї здатності в реальність.

Розвиток виробництва може відбуватисяекстенсивним або інтенсивним способом. Інтенсивний економічне зростання полягає в тому, що нарощування відбувається за рахунок якісного оновлення виробництва, зокрема переходу на більш нові знаряддя та предмети праці, а також впровадження сучасних, більш ефективних технологій. Слід зазначити, що в чистому вигляді такий тип розвитку виробництва не існує. Найчастіше замість інтенсивного вживають таке поняття, як «переважно екстенсивний».

Екстенсивний зростання являє собою повільненарощування виробництва, що характеризується технічними застоями, обмеженістю ресурсів і консервацією структури виробництва. Екстенсивні чинники економічного зростання майже повністю себе вичерпали, за рахунок чого виникає необхідність в перенаправлення сил на пошук та впровадження тих факторів і резервів, які підвищать ефективність і інтенсифікацію виробничої діяльності.

Фактори економічного зростання доситьрізноманітні, але все ж з них можна виділити найважливіші і необхідні для успішного розвитку виробництва: використання можливостей науково-технічного прогресу, рівень організації праці та управління виробництвом, соціальні умови і гарантії, природні умови, зовнішнє і внутрішні економічні відносини. Правда, не завжди ці чинники виявляються ефективними. Наприклад, в країнах, де природні умови залишають бажати кращого, економічне зростання досить високий за рахунок використання сучасних досягнень науки. Деякі ж виробництва, маючи всі передумови для розвитку, не можуть цього зробити лише по тому, що не мають підтримки з боку інших собі подібних. Найчастіше все впирається в брак початкового капіталу, який, по суті, є одним з основних двигунів економічного зростання.

Фактори економічного зростання, незважаючи наважливість свого результату, знаходяться в тісній взаємодії один з одним. В принципі, в цьому і полягає успішний розвиток виробництва. Порушення подібної цілісності веде до гальмування набраних темпів і, як наслідок, спаду економіки і зниження доходів. Саме тому важливо стежити за всім процесом виробництва, не забуваючи вчасно вирішувати всі проблеми.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Екстенсивні чинники економічного зростання
Екстенсивний економічне зростання
Чим відрізняється економічне зростання від
Економічне зростання і його типи
Екстенсивні і інтенсивні фактори
Економічний ефект як позитивна
Зовнішнє середовище організації
фактори ціноутворення
Економічне зростання, його види та фактори
Популярні пости
up