Фактична собівартість

Під собівартістю продукції розуміють грошовевираз всіх витрат, понесених підприємством при її виробництві. Розрахунок цієї величини є необхідним для формування цін на готові товари і прийняття управлінських рішень, спрямованих на збільшення рентабельності роботи суб'єкта господарювання. Собівартість може бути плановою та фактичною.

Перший тип витрат включає в себе максимальноможливі витрати підприємства на виготовлення товару. Вони розраховуються виходячи з планів, складених на майбутні періоди. Фактична собівартість - це грошовий вираз коштів, витрачених в дійсності на випущені товари.

Включення в бухгалтерський облікматеріально-виробничих запасів, що беруть участь в технологічних процесах, здійснюється виходячи з реально витрачених на їх придбання фінансових ресурсів. Фактична собівартість оборотних коштів є грошовим виразом витрат, понесених організацією на їх придбання. До них відносять:

- суми, сплачені за матеріальні цінності відповідно до укладених договорів;

- суми, витрачені організацією за послуги інформаційного та консультаційного типу, надання яких пов'язане з придбанням матеріальних і виробничих запасів;

- мита, сплачені за митне оформлення;

- суми невідшкодовуваних податків, сплата яких включена у вартість матеріальних цінностей;

- грошовий еквівалент послуг організацій-посередників;

-витрати, понесені на заготівлю і транспортування запасів (матеріально-виробничих) до місця їх використання;

- витрати, які понесла організація на обробку оборотних активів, для прийняття ними стану, необхідного при використанні в технологічних процесах (фасування, сортування);

- витрати загальногосподарського характеру, що мають безпосереднє відношення до придбання запасів;

- інші витрати, пов'язані з купівлею МПЗ.

Фактична собівартість випущеної продукціїорганізації є матеріально-виробничим запасом, який призначений для продажу. Облік і визначення витрат, понесених протягом технологічного циклу, суб'єкт господарювання веде виходячи з порядку, який встановлений для виявлення сум витрат на певні види товару. Таким чином, фактична собівартість продукції, готової до продажу, є вартісною оцінкою сировини і матеріалів, природних і трудових ресурсів, основних фондів і енергії, які організація витратила в ході виробничого процесу.

Бухгалтерський облік випущених товарів підприємствоможе виробляти двома способами. Критерієм відображення готової продукції при першому з них є фактична виробнича собівартість. За другим способом товар приймається до обліку за плановими або нормативними затратами.

Фактична собівартість продукції (готової) припершому способі відображення в бухгалтерських регістрах надходить в дебет рахунку 43 «Готова продукція», в кореспонденції з кредитом рахунку 20 «Основне виробництво». Організаціями цей спосіб обліку випущеної продукції застосовується найбільш часто.

Фактичні витрати, понесені суб'єктомгосподарювання на виготовлення товарів, можуть бути підраховані тільки після закінчення звітного місяця, коли визначаться як прямі, так і непрямі витрати. У зв'язку з цим, собівартість продукції, реалізованої в цьому ж періоді, розрахована бути не може. Для того щоб уникнути цього незручності, існують певні способи списання готової продукції:

- за собівартістю однієї її одиниці;

- по середньої собівартості;

- з використанням методу ФІФО;

- із застосуванням методу ЛІФО.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Поняття, що входять в собівартість продажів
Виробнича собівартість в умовах
Калькуляція собівартості продукції по
Як розрахувати собівартість продукції на
Що таке собівартість і що входить в її
Шляхи зниження собівартості - поради
Як вести облік витрат на виробництво
Основні види собівартості
Витрати виробництва і собівартість
Популярні пости
up